About Me

header ads

"อาร์แบค"เปิดรับทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567

 📍 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  ได้เปิดคัดเลือกนิสิตทุนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567

โดยจะเปิดทำการคัดเลือกใน

วันอังคารที่ 19 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 

ณ สนามกีฬา sport complex มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ มัธยมปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า

หรือ (ปวช. และ ปวส.)

📋กำหนดการการคัดเลือก

- คัดเลือกในวันอังคารที่ 19 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

- เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ โรงยิม B Sport complex

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

🗓รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 19 มีนาคม 2567

สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

ได้ในที่เพจ THIS IS RBAC

หรือโทรได้ที่ ☎️เบอร์ 02-375-4480 - 8 ต่อ 255 

(ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา) (วันจันทร์ - วันเสาร์)

หรือ 📲 เบอร์โทร. 098-278-6599  อ.ลินดา ชาวนา 

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา (อ.เจี๊ยบ)  

***หมายเหตุ 

📝สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา

และศิลปวัฒนธรรม

ได้ที่ https://admission.rbac.ac.th/register.php?tid=047005 📄