About Me

header ads

วัชระ ซัด”หมออ๋อง” หมอตอนหมาตอนแมว แนะ”วันนอร์”กวาดบ้านให้สะอาด###


วันที่ 11 มกราคม 2567


เวลา 11.40 น.

นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงที่ห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภา

กรณีนายปดิพัทธ์  สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 กล่าวว่ามีข้อท้วงติงไม่ให้ตรวจรับอาคารรัฐสภา 6 ประเด็น มีข้อคิดเห็นที่ปนกันระหว่างความคิดเห็นทางการเมืองกับข้อเท็จจริงทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมนั้น

ผมขอยืนยันว่าเหตุผลที่นายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์ อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์และผมที่คัดค้านนั้น เป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายล้วน ๆ ไม่มีความคิดเห็นทางการเมืองมาปะปนแต่ประการใด

ทุกฉบับที่ยื่นประธานรัฐสภา ปปช.และสตง.ล้วนแต่เป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทุกบรรทัด

นายปดิพัทธ์เป็นหมอตอนหมาตอนแมวจะมาว่าเรื่องนี้มีความคิดเห็นทางการเมืองปนกับเรื่องการส่อการทุจริตการก่อสร้างสภาได้อย่างไร

ส่วนการจะตั้งคณะกรรมการชุดที่ 3 ผมไม่ขัดข้องแต่ควรมีองค์กรวิชาชีพ เช่น

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งเคยมาตรวจสอบอาคารรัฐสภาแห่งนี้และพบข้อบกพร่องเกือบ 200 จุด สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมด้วย

หากคณะกรรมการกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะร้องปปช.ต่อไปเหมือนกับที่เคยร้องเรียน2เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับพวกในอดีต


และผมได้ไปยื่นเรื่องถึงนายอำนาจ เจตเจริญรักษ์ อัยการสูงสุด และคณะกรรมการอัยการเพื่อให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของอัยการในโครงการนี้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

นายวัชระ กล่าวว่าปัญหาของเรื่องนี้ เป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่สร้างไม่ตรงตามแบบกับข้อกฎหมายต้องใช้ไม้บรรทัดมาวัดขนาดว่าหินหนาตามสเปคหรือไม่  ไม้ตะเคียนทองยาว 3 เมตร ครบ 7,500 แผ่นหรือไม่

เป็นต้นวันนี้ได้มายื่นเรื่องถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อตามผลการสอบสวนกรณีอดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคุกคามทางเพศข้าราชการหญิง ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎรที่ 39/2562 และ 12/2564  

การสอบสวนการทุจริตสภาตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2/2563 ที่มีว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เป็นประธานสอบสวนฯตั้งแต่ 3-4 ปีก่อนจนบัดนี้ยังไม่ส่งผลการสอบสวนให้ผู้ร้องแต่ประการใด และเรื่องอื่น ๆ  ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎรที่ 36/2563 จึงยื่นหนังสือทวงถามต่อนายวันนอร์เป็นครั้งที่ 2 เพื่อขอผลการสอบสวนในทุกคำสั่งที่เคยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในรัฐสภาสมัยที่แล้ว.

ข้าราชการหญิงที่ถูกอดีตเลขาธิการสภาคุกคามทางเพศถูกกลั่นแกล้งไล่ออกจากราชการ ส่วนอดีตเลขาธิการสภายังลอยนวลชวนชมอยู่ ความยุติธรรมนั้นอยู่ที่ไหน 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องโปร่งใส เปิดเผย ตรงไปตรงมา อย่าหมกเม็ด ปิดบัง อำพรางเหมือนที่แล้วมา นายวันนอร์ต้องกวาดบ้านให้สะอาดได้แล้วให้สมกับที่เป็นสถาบันนิติบัญญัติของชาติ