About Me

header ads

ปตท.สผ. ร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ส่งมอบแผนกลยุทธ์โครงการสงขลาสู่มรดกโลก

 10 ม.ค.67 ปตท.สผ. ร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  ส่งมอบแผนกลยุทธ์โครงการสงขลาสู่มรดกโลก แก่นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมได้ผนึกกำลังกว่า 30 องค์กร บูรณาการร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์สงขลาสู่มรดกโลกตามหลักวิชาการครั้งแรก  ซึ่งนับเป็นอีกก้าวของจังหวัดสงขลาที่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่องจากการยื่น Tentative List  เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้แก่ภาคประชาชนรองรับการพิจารณาจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นเมืองมรดกโลกในระยะต่อไป