About Me

header ads

สภาองค์กรของผู้บริโภค หอบข้อมูลแจง คณะกรรมมาธิการการเงิน การคลังฯ สภาผู้แทน กรณีบริษัทเงินกู้เอาเปรียบประชาชน 7 ก.พ.นัดเจรจาหาทางออก


   วันนี้ (31 ม.ค.67) ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 407 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฏร มีการประชุมครั้งที่ 14 ในวาระเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและบทลงโทษบริษัทในเครือ SAWAD ในกรณีที่มีการใช้ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีมีพิรุธ การคิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฏหมายกำหนด การปลอมแปลงเอกสารสิทธิและการใช้เอกสารสิทธิปลอม (สัญญาเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน) โดยการลงรายชื่อในกระดาษฟอร์มเปล่าและกระดาษเปล่า เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการ ดังนี้

- อธิบดีกรมสรรพากร

- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

- เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- นางสาววิไลลักษณ์ ลุผล และว่าที่ร้อยเอกธรรมนัฐ แก้วบุญส่ง (ผู้ร้องเรียน)

       โดยผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฏรที่มีนายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ นั่งเก้าอี้ประธานกรรมาธิการ โดยบทสรุปกับกรณีดังกล่าว  ทางคณะกรรมการฯ ก็ได้รับฟังข้อมูล จากสองฝ่ายทั้งฝ่ายร้องเรียนและถูกร้องเรียน เพื่อหาข้อสรุป และหาแนวทางในการทำงานเชิงรุก เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ในการที่จะควบคุมกำกับผู้ประกอบการดังกล่าวมิให้เอาเปรียบผู้บริโภคประชาชนที่มาใช้บริการด้านกู้เงินอีกนายภัทรกร ทีปบุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ หัวหน้าสายด่วนผู้บริโภค 1502 สภาองค์กรของผู้บริโภค  กล่าวว่า วันนี้สภาองค์กรของผู้บริโภค มาทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลจากผู้ร้องเรียนกว่า 80 ราย ไม่ว่าเรื่องการไม่ส่งมอบสัญญา การเก็บดอกเบี้ยสูงเกินความเป็นจริง หรือการบังค้บการทำประกัน ต่างๆ เหล่านี้ซึ่งก็เป็นความจริงตามที่ผู้ร้องเรียนมา และก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และ วันนี้ทางฝ่ายที่ถูกร้องเรียนก็ยังไม่มีความชัดเจนในการชี้แจงใดๆ 
โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เราได้ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้ร้องเรียนที่ยังมีคดีความค้างคา มาพูดคุยเจรจาเพื่อลดขั้นตอนในชั้นศาล หรือหาทางออก ไม่ว่าจะเรื่องของดอกเบี้ยที่ไม่ยุติธรรม ซึ่งทางผู้ประกอบการพร้อมให้การช่วยเหลือผู้บริโภค