About Me

header ads

“7 ทีม” ตัวแทนระดับภาคเหนือ พร้อมสู่เวทีการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISETHAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเวทีการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ


นายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและขอต้อนรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้มีความสามารถและมีใจรักการเต้น และมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสู่การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของการแข่งขันในปีนี้เป็น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจาก 17 จังหวัด ทำให้คณะกรรมการต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อคัดเลือกทีม ที่โดดเด่นและเหมาะสมที่สุดในแต่ละรุ่น เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และทีมที่ชนะเลิศก็จะมีโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 


กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดเวทีให้สมาชิกเยาวชน ได้มารวมตัวแสดงพลัง ร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสิ่งที่ชื่นชอบเหมือนๆกัน เป็นเวทีที่เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สร้างให้เกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ แม้ผลการแข่งขันจะมีทีมที่สมหวังและบางทีมที่ผิดหวังถือเป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขัน ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นพยายามฝึกฝนพัฒนาต่อไป สิ่งที่ทุกคนจะได้รับนั้นคือความทรงจำที่ดี เหนือสิ่งอื่นใด คือประสบการณ์ ที่พิเศษจากการได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 


นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่ากรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินงานสนองพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ  ที่ทรงมีพระดำริให้พัฒนาเยาวชนโดยผ่านกิจกรรม เพราะทรงเห็นว่ากิจกรรมจะช่วยให้เยาวชนรู้สึกดีกับตนเอง  ได้สนุก  มีร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี  ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีไม่เฉพาะคุ้มกันจากยาเสพติดเท่านั้น  แต่รวมถึงจากปัญหาสังคมและพฤติกรรมอื่น ๆ 

ด้วยเหตุนี้ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  จึงเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรม  ภายใต้หลักการที่โครงการนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม  เพื่อให้โอกาสกับเด็กและเยาวชนได้เลือกและเข้ามาร่วมกิจกรรมในโครงการได้อย่างไม่มีเงื่อนไข  และจากการจัดการแข่งขัน DANCERCISE มาอย่างต่อเนื่องพบว่ากิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง  มีเยาวชนจากทั่วประเทศ  สนใจเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นการสร้างพลังและพัฒนาคนรุ่นใหม่  และกิจกรรมนี้ยังทำให้เยาวชนของเราสามารถเติบโต  มีพัฒนาการและประสบความสำเร็จ  ทั้งด้านการเรียนและทักษะด้านการเต้นที่พวกเขารักและสนใจได้พร้อม ๆกัน  สามารถเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลก  สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศ  และจากการแข่งขันใน 2 วันที่ผ่านมา ทุกทีมก็ได้แสดงความสามารถให้เห็นแล้วว่า เด็ก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ของเราเก่งมากจริง ๆ โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล  และสำหรับบางทีมถึงแม้จะไม่ได้เข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไป  ขอให้ทุกคนจงภาคภูมิใจ ในความสามารถของตนเอง  ในการได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมาร่วมแข่งขันและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในครั้งนี้  และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน มุ่งมั่นเดินตามความฝันของตนเอง เพื่อจะไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้
ด้านหม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ  เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับภาคเหนือ มีทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรวม 7 ทีมได้แก่ รุ่น Junior รางวัลที่ 1 ทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากสสจ.เชียงใหม่, รางวัลที่ 2 ทีม AFS Junior สถาบัน AFS Studio จากสสจ.ลำปาง รุ่น Pre-Teenage รางวัลที่ 1 ทีม THE C.N.X Varsity สถาบัน Astro Studio จากสสจ.เชียงใหม่, รางวัลที่ 2 ทีม WE HI  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จากสสจ.ตาก และรางวัลที่ 3 ทีม YES All-Lights โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากสสจ.เชียงใหม่ รุ่น Teenage รางวัลที่ 1 Twister โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากสสจ.เชียงใหม่, รางวัลที่ 2 ทีมPerfect Skill KPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากสสจ.กำแพงเพชร,รางวัลที่ 3 ทีม RAZE ZONEมหาวิทยาลัยนเรศวร จากสสจ.พิษณุโลก และ รางวัลที่ 4 ทีม MADNESS สถาบัน Unix Dance Studio จาก สสจ.ลำพูน

------------------------------------------------------