About Me

header ads

แม่บ้านทหารบก กองทัพภาค 4 ขอรับการบริจาคเครื่องครัว ช่วยบรรเทาทุกข์คนบ้านพัง


จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ 50 ปี ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา และยะลา  หลังจากสถานการณ์ดีขึ้น จากการสำรวจพบว่าจุดที่สาหัสที่สุดอยู่ที่อำเภอสุขิริน  จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งโคลนถล่ม  บ้านพังทั้งหลัง  จำนวน 46  หลังคาเรือน  และเดือดร้อนสาหัส  ข้าวของถูกน้ำพัดพาไป เสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งกลายเป็นสีน้ำตาล เข้าของทุกอย่างจมอยู่ใต้โคลน  อีกประมาณ 200 หลังโดยหากมีการเปรียบเทียบข้อมูลความเสียหายทั้งหมดของการเกิดอุทกภัยในภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566  จนถึง วันที่ 8 มกราคม 2567 พื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด 4 อำเภอ 8 ตำบล 12 หมู่บ้าน 1,106 ครัวเรือน 3,775 คน, พื้นที่จังหวัดยะลาได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ 36 ตำบล 157 หมู่บ้าน 6,898 ครัวเรือน 27,714 คน, พื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับผลกระทบ 13 อำเภอ 68 ตำบล 410 หมู่บ้าน 28,049 ครัวเรือน 109,545 คน, พื้นที่จังหวัดสตูลได้รับผลกระทบ 1 อำเภอ 4 ตำบล 16 หมู่บ้าน 1,801 ครัวเรือน และจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 51 ตำบล 293 หมู่บ้าน 18,340 ครัวเรือน โรงเรียน 254 แห่ง มัสยิด 13 แห่ง วัด 18 แห่ง  ต้องอพยพ 138 ครัวเรือน 557 คน ไร้ที่อยู่อาศัย

สูญหาย 4 ราย พืชผลการเกษตรที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย สัตว์ล้มตายอีกเป็นจำนวนมาก สาเหตุจากปรากฎการณ์โลกร้อน ที่ทำให้ฝนตกยาวนานขึ้น การสะสมของปริมาณน้ำจำนวนมาก จนไม่สามารถระบายได้ทัน สาเหตุของโคลนถล่ม เกิดจากการลักลอบตัดไม้ใหญ่บนภูเขา ที่อำเภอสุขิริน ส่งผลให้รากไม้และท่อนซุงไหลลงมาจากเขา กระแทกบ้านเรือนพังพินาศทั้งหลัง จนเหลือแต่ตอ โคลนทับถมในหมู่บ้านสูงเป็นเมตร

ล่าสุด ปิยะนุช  ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 พร้อมสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าไปช่วยทำครัวสนามและมอบถุงยังชีพให้ ทั้งตอนนี้ได้รับถุงยังชีพพอสมควรแล้ว แต่ยังประกอบอาหารไม่ได้  เพราะไม่มีหมัอข้าว กะทะ ตะหลิว  ครก จาน ชาม ช้อน ฯลฯ

“อยากขอเมตตาทุกท่านให้ช่วยกันส่งข่าว ขอบริจาคเครื่องครัว ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่น่าสงสารเหล่านี้ค่ะ  เป็นของมือสองก็ได้นะคะ แล้วแต่จะเมตตาผู้เดือดร้อน ตอนนี้ทุกบ้านยังกลับเข้าไปไม่ได้เพราะบ้านถล่มทั้งหลัง เหลือแต่ตอบ้านก็มี ครอบครัวยังต้องอาศัยกันอยู่ข้างถนน  ลำบากอย่างสาหัสจริงๆ”

สำหรับผู้มีจิตอาสาอยากร่วมช่วยเหลือสามารถส่งสิ่งของตามที่อยู่จัดส่ง พันโทสกล มีสัมฤทธิ์

ร.151 พัน.2 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทร.084-9682525

https://www.youtube.com/watch?v=EJjLq9FhiJ4