About Me

header ads

กองทัพบก จัดใหญ่ งานมหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก 4- 6 ก.พ.นี้ ที่อุทยานราชภักดิ์ หัวหินเมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย พลเอก นิรันดร ศรีคชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้แทน กองทัพบก ร่วมกับ นางสาว วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทน กระทรวงวัฒนธรรม, นาย คมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ผู้แทน การกีฬาแห่งประเทศไทย, นาย ณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, พันเอก ธนพล ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลกมวยไทย, นาย นพรัตน์ พุทธรัตนมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและการตลาด บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด และ นาย จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน บริษัท วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก ประจำปี ๒๕๖๗ “Amazing MuayThai World Festival 2024” ทั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทย การท่องเที่ยว และยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬามวยไทยของโลก ตลอดจนส่งเสริมมวยไทยให้เป็น soft power ของประเทศไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาของรัฐบาล และความร่วมมือของกองทัพบก กับภาครัฐ และภาคเอกชน


ลักษณะงานเน้นไปถึงการย้อนอดีตในแง่ ประวัติศาสตร์ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ประกอบด้วย “มหัศจรรย์มวยไทย จากรากเหง้าแห่งสยาม ศิลปะการต่อสู้มรดกไทยสู่สากล” เป็นพิธีย้อนประวัติศาสตร์รากเหง้าสู่ความยิ่งใหญ่มวยไทย การแปรรูปขบวนทหาร การแสดงย้อนอดีตของมวยไทย ประวัติศาสตร์ บิดามวยไทย ๓๒๒ ปี มวยไทยในทางกีฬาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มวยไทยในทางทหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย การไหว้ครู 


“จารีตวิถีโบราณ การมอบตัว การขึ้นครูและการครอบครู มนต์ขลังวัฒนธรรมมวยไทย” เป็นพิธีแห่งความศักดิ์สิทธิและมีความขลัง ในการมอบตัวเป็นศิษย์ การขึ้นครู และการครอบครูของผู้ที่มาร่วมในพิธีทั้งคนไทยและต่างชาติอันตระการตา และประกอบแสง สี เสียงเพื่อการสร้างมูลค่าและคุณค่าของมวยไทย อันยิ่งใหญ่


“สืบศิลป์การร่ายรำไหว้ครู แม่ไม้มวยไทย สู่โดรนแปรอักษร แสงสีสุดตระการตา” เป็นพิธีการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและรำไหว้ครู อันงดงามยิ่งใหญ่ของคนที่มาร่วมในพิธีทั้งคนไทยและต่างชาติประกอบแสงสีเสียง และการแปรอักษรด้วยโดรน และการจุดพลุ อย่างยิ่งใหญ่

ทั้งนี้ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จะมีพิธีเปิดงานในเวลา ๑๗๓๐ โดยเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีฯ และในเวลา ๑๘๐๐ - ๒๑๔๐ เป็นการแข่งขันชกมวย THAI FIGHT (ถ่ายทอดสดทางช่อง 8) และในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีปิดงานฯ เวลา ๑๘๐๐ โดยในวันงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การแสดงศิลปะมวยไทย ๓ องก์ ได้แก่ การแสดงองก์ที่ ๑ มหัศจรรย์มวยไทย จากรากเหง้าแห่งสยาม ศิลปะการต่อสู้มรดกไทยสู่สากล, การแสดงองก์ที่ ๒ จารีตวิถีโบราณ การมอบตัว การขึ้นครูและการครอบครู มนต์ขลังวัฒนธรรม มวยไทย, การแสดงองก์ที่ ๓ สืบศิลป์การร่ายรำไหว้ครู แม่ไม้มวยไทย สู่โดรนแปรอักษร แสงสีสุดตระการตา รวมทั้งการแปรอักษรโดยโดรน การจุดพลุประกอบการแสดง และการแข่งขันมวยไทย