About Me

header ads

รตท.ดร.มนัส โนนุช ชวนผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนรับสลากกินแบ่ง โควต้าสภาสังคมสงเคราะห์ 2-5 ,8-11 ม.ค.นี้


เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2567 รตท.ดร. มนัสโนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เผยว่า  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรสลาก จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อดำเนินการจัดสรรช่วยเหลือคนพิการ และ      ผู้มีรายได้น้อย นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพและครอบครัว และยังเปิดโอกาสให้คนพิการและผู้มีรายได้น้อย  เข้าถึงนโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน  เพราะสิทธิ์ในการจำหน่ายสลากของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นของคนพิการและผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น  ไม่สามารถนำไปฝากขาย  และจำหน่ายต่อ  หรือขายเกินราคา     80 บาท  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ และมีจุดจำหน่ายที่ชัดเจน  


สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงเปิดให้คนพิการและผู้มีรายได้น้อย มาลงทะเบียน  เพื่อขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง  โดยเปิดให้มาลงทะเบียน ในวันที่ 2-5 มกราคม 2567 และวันที่      8-11 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เท่านั้น