About Me

header ads

ประกาศผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต ในเวทีการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ นายแพทย์ธิติ  แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินงานสนองพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ที่ทรงมีพระดำริให้พัฒนาเยาวชนโดยผ่านกิจกรรม เพราะทรงเห็นว่ากิจกรรมจะช่วยให้เยาวชนมีสังคมที่ดี ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพและเห็นคุณค่าในตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจในการดำเนินชีวิต ไม่เฉพาะภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติดเท่านั้น แต่รวมถึงคุ้มกันจากปัญหาสังคมอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จึงเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่สนองแนวพระดำริ โดยเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะทางสังคม และส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และส่งผลถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย และจากการจัดการแข่งขัน DANCERCISE มาอย่างต่อเนื่อง พบว่ากิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีเยาวชนจากทั่วประเทศ สนใจเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นการสร้างพลังและพัฒนาคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะทักษะด้านการเต้นให้เก่งขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น สามารถเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลก สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศ และจากการแข่งขันที่ผ่านมาใน 2 วัน ทุกทีมก็ได้แสดงความสามารถให้ทุกท่านเห็นแล้วว่า เยาวชนของเราเก่งมากจริงๆ

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ส่งทีมเข้าแข่งขันซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนของเรา ได้มีเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในสิ่งที่พวกเขารัก พวกเขาชอบ และแสดงความยินดีกับทีมที่จะได้รับรางวัล อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบางทีมจะไม่ได้เข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไป ขอให้ทุกคนจงภาคภูมิใจ ในความสามารถของตนเอง และการได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในครั้งนี้และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน มุ่งมั่นเดินตามความฝันของเราเพื่อจะไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้


นายอำนวย  พิณสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปีนี้ภาคใต้ เปิดเวทีการแข่งขันเป็นภาคที่ 2 และมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 44 ทีม ซึ่งแต่ละทีมล้วนมีความสามารถ และเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีที่จะเข้าแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนในแต่ละรุ่น เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และทีมที่ชนะเลิศ จะมีโอกาสเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีให้สมาชิกเยาวชนของภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด ได้มารวมตัวแสดงพลังร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสิ่งที่ชื่นชอบเหมือนๆกัน เป็นเวทีที่เยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สร้างให้เกิด ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ แม้ผลการแข่งขันจะมีทีมที่สมหวัง และบางทีมที่ผิดหวังก็เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขัน ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น พยายามฝึกฝน พัฒนาต่อไป สิ่งที่ทุกคนจะได้รับนั้นคือความทรงจำที่ดี เหนือสิ่งอื่นใด คือ ประสบการณ์ที่พิเศษจากการได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้


ด้านหม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ  เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE  กล่าวว่าสำหรับผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับภาคใต้ มีทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรวม 8 ทีมได้แก่ รุ่น Junior รางวัลที่ 1 ทีม Kaboom โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) จาก สสจ.สุราษฎร์ธานี , รางวัลที่ 2 ทีม TJ Junior โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) จาก สสจ.สตูล รุ่น Pre-Teenage รางวัลที่ 1 ทีม S.P.N. JUNIOR  สถาบัน Symphony Music And Art School จาก สสจ.สุราษฎร์ธานี ,รางวัลที่ 2 ทีม DANCE REPUBLIC สถาบันสอนเต้น DANCE REPUBLIC จาก สสจ.นครศรีธรรมราช  รุ่น Teenage  รางวัลที่ 1 ทีม SAMPLE SPACE ทีมอิสระ จาก สสจ.ภูเก็ต, รางวัลที่ 2 ทีม SP HUNTER  โรงเรียนศรียาภัย จาก สสจ.ชุมพร และ ทีม The Sirens โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จาก สสจ.กระบี่ ,รางวัลที่ 3 ทีม The Phoenix โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จาก สสจ.สงขลา  และรางวัลที่ 4 ทีม DAMN FAV โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จาก สสจ.พัทลุง

-----------------------------------------------------------------