About Me

header ads

สมาคมกีฬาคนพิการยกระดับนักกีฬาพาราไทยด้วยการนำ Dartfish โปรแกรมวิเคราะห์เกมการแข่งขัน และวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ เข้ามาช่วยกำจัดจุดอ่อนและพัฒนาสมรรถนะภาพของนักกีฬา


นายณัฐวุฒิ มณีใส หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาคนพิการ

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การที่จะพัฒนานักกีฬาที่มีความบกพร่องทางร่างกายให้ก้าวไปสู่นักกีฬาขั้นสูงขึ้นไปได้นั้น จะต้องได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในการแข่งขันเวิลด์ อะบิลิตี้สปอร์ต เกมส์ 2023 หรือการแข่งขันกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลกในครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาคนพิการ สมาคมกีฬาคนพิการฯ ได้นำโปรแกรมวิเคราะห์เกมการแข่งขัน และวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ ที่ชื่อว่า Dartfish มาใช้ในการเก็บข้อมูลการแข่งขันนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย รวมถึงนักกีฬาชาวต่างประเทศ ในกีฬาเทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน เพื่อจะนำไปวิเคราะห์สาเหตุในแต่ละแต้ม แต่ละคะแนน มีการเคลื่อนไหว การวางไม้อย่างไร ซึ่งโปรแกรมจะสามารถแสดงผลให้เห็นอย่างชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ฝึกสอนที่จะนำไปปรับแผนการฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับพัฒนาการของนักกีฬาคนพิการในแต่ละคน ที่มีความบกพร่องของร่างกายมากน้อยแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังเก็บข้อมูลการแข่งขันกรีฑา ทั้งลู่และลาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ หาจุดเหมาะสมในการเคลื่อนไหวร่างกายที่จะส่งผลที่ดีต่อการวิ่ง การขว้างจักร การพุ่งแหลน การทุ่มน้ำหนัก 


“เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณไมตรี คงเรือง เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการฯ ที่สนับสนุนให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาคนพิการฯ นำเอานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในสังกัด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ โดยข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้จะถูกนำส่งต่อไปยังผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมการฝึกซ้อมของนักกีฬา ให้ได้มีกระบวนการฝึกที่ถูกวิธีและถูกต้องตามหลักวิชาการได้อย่างเหมาะสม และต้องขอขอบคุณ บริษัท วีณาสปอร์ตอินเตอร์เทรด จำกัด ที่ได้สนับสนุนโปรแกรม Dartfish และทีมงาน” นายณัฐวุฒิ กล่าวในตอนท้าย