About Me

header ads

ฟาร์มสุขใจ' จับมือ 'สยาม ซีเลคชั่น' ลงนามพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก นำสินค้าชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์


    พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง และการชี้แจงแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อสังคมตามภารกิจของโครงการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากของโครงการฟาร์มสุขใจ (ร้านค้าชุมชน : OHO Shop) ระหว่างบริษัท สยาม ซีเล็คชั่น จำกัด และบริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (มหาชน)


โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ ประธานผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการบริหาร บริษัทฟาร์มสุขใจวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด(มหาชน) ลงนามร่วมกับ ดร.ปิยสุนีย์ ปราสาททองโอสถ ชัยปาณี เพื่อบันทึกความร่วมมือ ณ ห้องโตเกียว บริษัทสยาม ซีเล็คชั่น จำกัด ถนนสุขาภิบาล1 กรุงเทพมหานคร