About Me

header ads

กระแสตอบรับคึกคัก โครงการเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบศิลปะป้องกันตัวมวยไทย ณ ลานมวยครูเสือวังทองหลาง (ใต้ทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทราตรงข้ามโกลเด้นเพลส)

  

    เมื่อวานนี้ (2  ธ.ค.66) มีพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายแบบศิลปะป้องกันตัวมวยไทย ณ ลานมวยครูเสือวังทองหลาง(ใต้ทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทรา ตรงข้ามโกลเด้นเพลส)

โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตวังทองหลางโดยใช้งบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย 

1. พลเอกวินิจภักดีพินิจ ประธานคณะทำงาน

2. พันเอกพิเศษหญิงนันทนา ปัญญะบูรณ์

3. นางชุมศิลป์ โสตถิปรีดาวงศ์

4. นายชีวิน แหวนรุ่งโรจน์

5. นายคมสัน มี สมมนต์

   ทั้งนี้โครงการนี้จะมีการสอนมวยไทยฟรีให้กับประชาชนทั่วไปทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9.00 น.-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2566 จนถึง 31 มีนาคม 2567 ทางคณะทำงานโครงการจึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะอยู่เขตไหนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรีโดยติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 081436039

มูลนิธิมวยไทยเป็นผู้สนับสนุนและประสานครูมวยไทยในการสอนมวยไทยให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศิลปการต่อสู้ประจำชาติ"มวยไทย" ให้แพร่หลายต่อไป