About Me

header ads

###วัชระ ยื่นแพทยสภา ให้สอบแพทย์ราชทัณฑ์_ โรงพยาบาลตำรวจ ตามอำนาจหน้าที่###


วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.นายวัชระ  เพชรทองอดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ท.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ที่แพทยสภา เพื่อขอให้ตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมและกฎเกณฑ์ทางจรรยาบรรณที่แพทย์สภาวางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ นช.ทักษิณ ชินวัตร หรือไม่


ผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนกรณีเคลือบแคลงสงสัยว่า นช.ทักษิณ ชินวัตร เข้าเรือนจำแต่ไม่ได้มีการจำคุกจริงตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไม่เท่าเทียมนักโทษทั่วไป) ถูกส่งตัวย้ายมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น ๑๔ นับแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันนี้ครบ ๑๒๕ วัน พี่น้องประชาชนไม่เชื่อว่าพักรักษาอยู่จริง มีการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ นช.ทักษิณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยจริง นายแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์รับรองให้ นช.ทักษิณพักรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมีนายแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของ นช.ทักษิณตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่ง


ดังนั้น ขอให้แพทยสภาซึ่งเป็นสภาวิชาชีพของแพทย์ ตรวจสอบนายแพทย์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมและกฎเกณฑ์ทางจรรยาบรรณที่แพทย์สภาวางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ นช.ทักษิณ ชินวัตร หรือไม่ (รายชื่อแพทย์ขอให้สอบถามจากหน่วยงานต้นสังกัด) แพทย์โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ออกใบวินิจฉัยโรคและใบรับรองให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นความเท็จหรือไม่ และแพทย์โรงพยาบาลตำรวจรักษาพยาบาล นช. ทักษิณแต่ละวันจนถึงปัจจุบัน เป็นความเท็จหรือไม่ และถ้าหากเป็นความเท็จแพทยสภามีบทลงโทษอย่างไร และจะใช้ระยะเวลาสอบสวนเรื่องนี้นานกี่วันเพราะเป็นกรณีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ทั้งนี้ผมยินดีมาให้ถ้อยคำด้วยตนเองเพื่อให้แพทยสภาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป