About Me

header ads

ขรก.หรือนักการเมือง? พา"นช.ทักษิณ" เหาะข้ามกำแพงเรือนจำ วัชระร้อง ปปช.สอบกราวรูด ผดุงยุติธรรมไม่สองมาตรฐาน


"...วันที่ นช.ทักษิณ ชินวัตร ถูกหมายขังเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นั้น ปรากฏว่า มี ดร.วิษณุ เครืองาม ได้เข้าไปในเรือนจำด้วย เชื่อว่า ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ คงไม่กล้าอนุมัติให้ นช.ทักษิณไปพักรักษาตัวที่ รพ.ตำรวจ จะมีนักการเมืองคนใด เหาะเหินพา นช.ทักษิณ ข้ามรั้วกำแพงเรือนจำบินไปรักษาตัวที่ รพ.ตำรวจได้ ฉะนั้นตนจึงเชื่อว่า ลำพังข้าราชคงไม่กล้าทำผิดระเบียบกฏหมาย ย่อมมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อย ฉะนั้นตนจึงขอให้ ป.ป.ช.สอบนักการเมือง และข้าราชการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่ขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยาน..."

22 ธันวาคม 2566 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี (นายวัชระ เพชรทอง) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เดินไปมาเพื่อยื่นหนังสือต้องเรียนต่อ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กับพวกและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้อง มีพฤติการณ์หรือการกระทำที่ผิดประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือนักการเมืองและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์กับ นช.ทักษิณ ชินวัตร หรือไม่ โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า


เรียน  พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

อ้างถึง  ๑. ประมวลจริธรรมข้าราชการพลเรือนกรมราชทัณฑ์ และข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔ และประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง


สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษา จำคุก นช. ทักษิณ ชินวัตร จำนวน ๓ คดี คือ คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๔/๒๕๕๑ ความผิดต่อหน้าที่ราชการ กำหนดโทษจำคุก ๓ ปี , คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๐/๒๕๕๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กำหนดโทษจำคุก ๒ ปี ซึ่งคดีที่ ๑ กับคดีที่ ๒ นับโทษซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุก ๓ ปี , คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๕/๒๕๕๑ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก ๕ ปี จำนวน ๑ ชุด


๒. ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด


๓. สำเนาข่าวผู้จัดการออนไลน์ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สื่อนอกตีข่าว 'ทักษิณ' ป่วยทันทีหลังกลับไทย ถูกส่งตัวจากเรือนจำเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ จำนวน ๑ ชุด


ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาจำคุก นช. ทักษิณ ชินวัตร จำนวน ๓ คดี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ มีการประกาศให้โทษจำคุกเหลือ ๑ ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และข่าว นช. ทักษิณฯ ถูกส่งตัวจากเรือนจำเข้าโรงพยาบาลคืนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) นั้น

ด้วยข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนกรณีเคลือบแคลงสงสัยว่า นช.ทักษิณ ชินวัตร เข้าเรือนจำแต่ไม่ได้มีการจำคุกจริงตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไม่เท่าเทียมนักโทษทั่วไป) ถูกส่งตัวย้ายมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น ๑๔ นับแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันนี้ครบ ๑๒๐ วัน พี่น้องประชาชนไม่เชื่อว่าพักรักษาอยู่จริง มีการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ นช.ทักษิณฯ พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยจริง นายแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์รับรองให้ นช.ทักษิณฯ พักรักษาที่


โรงพยาบาลตำรวจเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่ง ขอให้ตรวจสอบนายแพทย์ท่านนี้ด้วย รวมทั้งมีการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ออกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ทันในปีนี้ซึ่งส่อว่าเอื้อประโยชน์ให้กับ นช.ทักษิณฯ หรือไม่

ดังนั้นขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กับพวกและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้อง มีการกระทำที่ผิดประมวลจริยธรรมของข้าราชการและนักการเมือง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์กับ นช.ทักษิณ ชินวัตร หรือไม่ โดยขอให้สอบสวนดังนี้


๑. ไม่ต้องถูกจำคุกจริงและไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาหรือไม่ และป่วยจริงหรือไม่


๒. มีการดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อรับ นช.ทักษิณ ชินวัตร เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หรือไม่ มีการกรอกทะเบียนประวัตินักโทษ (ร.ท.๑๐๑) ครบถ้วนในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ หรือไม่


๓. มีข้าราชการหรือนักการเมืองคนใดสั่งการ ช่วยเหลือ สนับสนุนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ นช.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ต้องถูกจำคุกจริงได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ


๔. การออกระเบียบกรมราชทัณฑ์ฯ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีการเร่งรัดออกให้ทันในปีนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ นช.ทักษิณ ชินวัตร หรือไม่


ทั้งนี้โดยขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้การเป็นประโยชน์ไว้เป็นพยานทุกคน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมาย ป.ป.ช. หากผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง(นายวัชระ เพชรทอง)

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์


โดยนายวัชระ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า วันที่ นช.ทักษิณ ชินวัตร ถูกหมายขังเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นั้น ปรากฏว่า มี ดร.วิษณุ เครืองาม ได้เข้าไปในเรือนจำด้วย เชื่อว่า ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ คงไม่กล้าอนุมัติให้ นช.ทักษิณไปพักรักษาตัวที่ รพ.ตำรวจ จะมีนักการเมืองคนใด เหาะเหินพา นช.ทักษิณ ข้ามรั้วกำแพงเรือนำบินไปรักษาตัวที่ รพ.ตำรวจได้ ฉะนั้นตนจึงเชื่อว่า ลำพังข้าราชคงไม่กล้าทำผิดระเบียบกฏหมาย ย่อมมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อย ฉะนั้นตนจึงขอให้ ป.ป.ช.สอบนักการเมือง และข้าราชการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่ขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยาน