About Me

header ads

“ชัยชนะ”ยันเชิญ”วัชระ” ร่วมประชุมกรณีนช.ทักษิณ ชินวัตร
วันที่ 18 ธันวาคม 2566
เวลา 16.00 น.นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าได้รับโทรศัพท์จากนายชัยชนะ  เดชเดโช ประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่าขณะนี้กรรมาธิการการตำรวจลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานี เพิ่งทราบข่าวที่ว่ากรรมาธิการจะไม่เชิญนายวัชระไปร่วมประชุมเรื่องนักโทษชายทักษิณ ชินวัตร พักรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ในวันที่ 21 ธันวาคมนั้น  
นายชัยชนะ เดชเดโช ประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เป็นความจริง  จะกลับกรุงเทพฯในวันพรุ่งนี้แล้วจะรีบส่งหนังสือเชิญตามระเบียบของทางราชการ

นายวัชระกล่าวว่าขออภัยนายชัยชนะเพราะมีข่าวว่าจะไม่ให้ผมไปร่วมประชุมนัดที่ 2 กอปรกับถึงวันนี้ยังไม่มีหนังสือเชิญ จึงต้องรีบส่งหนังสือแสดงความจำนงถึงกรรมาธิการการตำรวจเพื่อขอเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะผู้ร้องเรียนและสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
เรื่องนี้สังคมค้างคาใจ เมื่อประชาชนรัองเรียนผมก็ต้องไปให้สุดที่ชั้น 14 ของโรงพยาบาลตำรวจ.