About Me

header ads

“วัชระ” ให้กำลังใจ”เฉลิมชัย”เดินหน้า ยามพรรคตกต่ำวันที่ 11 ธันวาคม 2566

นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า ต้องขอบคุณเสียงสะท้อนของประชาชนทุกท่านเพราะนี่คือสิทธิเสรีภาพ ไม่มีใครมาปิดปากประชาชนได้

พรรคไม่ได้เป็นมรดกของตระกูลใด 

มีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคผ่านไปแล้ว สมาชิกก็ต้องปฏิบัติตามมติพรรค   ผมไม่อาจพูดสิ่งใดให้องค์กรเสียหายได้ เพราะนายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหน้าพรรคได้สอนไว้อย่างนี้


การที่สังคมมีการวิจารณ์ถึงคำพูดของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคที่เคยพูดเรื่องเลิกเล่นการเมือง ถ้าได้สส.ต่ำกว่าเดิม 52 คนในขณะเป็นเลขาธิการพรรคนั้น  คนเป็นแม่ทัพก็ต้องปลุกระดมสมาชิกให้ฮึกเหิมสู้ศึกท่ามกลางสงครามการเมืองและการช่วงชิงการดูดสส.จากพรรคที่มีทุนและมีอำนาจรัฐ  เมื่อผิดพลาดก็มิอาจปฏิเสธและน้อมรับคำวิจารณ์


การที่สส.พรรคประชาธิปัตย์ 21 คนมีมติเอกฉันท์ขอให้นายเฉลิมชัยกลับมานำพรรคก็เป็นเรื่องของพรรค ถ้ามีองค์ประชุมไม่ล่มเมื่อ2ครั้งก่อน นายนราพัฒน์ แก้วทอง เพื่อนผมอาจได้เป็นหัวหน้าพรรคไปแล้ว และเมื่อมีการประชุมครั้งที่ 3 สมาชิกเลือกตั้งให้นายเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคตามข้อบังคับ  บางท่านไม่ชอบใจ  แล้วจะให้ทำอย่างไร 

การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคทุกครั้งที่ผ่านมา ย่อมทั้งคนดีใจเสียใจ ผิดหวังสมหวังเป็นธรรมดา  บางท่านหาเสียงไม่ว่าแพ้ชนะก็จะไม่มีวันลาออกจากพรรคเด็ดขาด(ฮา) เป็นสส.ได้เพราะพรรค เกิดจากพรรค ขอตายที่ประชาธิปัตย์(ฮา) ผมได้ยินเป็นประจำและเข้าใจดีว่า ทุกท่านที่ต่างมีเข็มทิศทางการเมืองของตนเอง  แต่เมื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคผ่านไปแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค บางสมัยมีสส.ลงชื่อเพื่อให้เปลี่ยนหัวหน้าพรรค  นายเฉลิมชัยก็ระงับไว้ อดีตหัวหน้าบางท่านก็บอกให้เป็นไปตามหลักการ  เมื่อนายเฉลิมชัยได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค  บางท่านกลับไม่ยอมรับ  หลายท่านลาออกจากสมาชิก

เป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเข้าใจเหตุผลในวันนี้ของแต่ละคน

ยิ่งยามที่พรรคตกต่ำอย่างหนักในขณะนี้  

บางท่านก็สบประมาทว่าสมัยหน้าจะสูญพันธุ์  ผมเป็นสมาชิกพรรค  ผมก็รู้หน้าที่ว่าต้องช่วยกันฟื้นฟูพรรคลบคำสบประมาทให้เดินไปข้างหน้าอย่างไร เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนเท่าที่จะทำได้


การลาออกของท่านอาจารย์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ที่ประชุมไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้น ทุกคนเสียใจ แต่ท่านก็พูดทิ้งท้ายที่สำคัญว่าพร้อมจะกลับมาช่วยพรรคในอนาคตซึ่งผมเชื่อว่าท่านหัวหน้าพรรคก็ตัองไปขอให้ท่านอาจารย์อภิสิทธิ์และอดีตสมาชิกทุกท่านให้กลับมาช่วยพรรคไม่ช้าก็เร็ว ผู้ชนะต้องยื่นมือโอบอุ้มทุกฝ่ายให้สามัคคีกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อย่าให้วาจาโวหารเชือดเฉือนกัน อย่าทะนงตน ซึ่งผมก็จะรอเพื่อนๆที่ลาออกไปอยู่ที่นี่ ไม่ไปไหน  ไม่ให้พรรคอื่นมาดูถูกได้


ผมคิดว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อนหัวหน้าพรรคท่านก็รู้ว่าย่อมมีเสียงครหาวิจารณ์อย่างหนักการที่ยอมกลับมานำพรรคตามข้อเสนอของสส.ย่อมตัองมีเหตุผลที่ยอมแม้แต่ละลายตัวเองเพื่อฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้ กาลเวลาและการกระทำของหัวหน้าพรรคเพื่อให้พรรคประสพความสำเร็จตามอุดมการณ์ของพรรคเท่านั้นที่จะพิสูจน์ในทุกคำครหา สังคมและประชาชนจะตัดสินหัวหน้าพรรคคนที่ 9 ในที่สุด

นายเฉลิมชัยเป็นบัณฑิตลูกพ่อขุนรามคำแหงได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่

ผมเป็นลูกพ่อขุนคนหนึ่งขอให้กำลังใจในการนำพรรคให้เดินหน้าต่อไปและขอให้กำลังใจมาดามเดียร์ วทันยา บุนนาค ผู้นำการเมืองหญิงรุ่นใหม่ ให้เข้มแข็งและเป็นผู้นำพรรคในอนาคต


ส่วนการที่ผู้ใหญ่ของพรรคออกเตือนว่าอย่าเอาพรรคไปหากิน นั้นแสดงว่า ในอดีตอาจเคยมีเรื่องเช่นนี้มาก่อนแล้วก็ได้