About Me

header ads

ดร.ช้าง-อภิชา ระยับศรี หนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ลาว เขมร ส่วย เยอ อำเภอไพรบึง ศรีสะเกษ

 


 ดร.ช้าง-อภิชา ระยับศรี ที่ปรึกษาสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชุดแชมป์เอเชีย สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ลาว เขมร ส่วย เยอ อำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ มอบหมายนายเสริมศักดิ์ บุญรอง นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลของดีสี่เผ่าไท อำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โดยมีท่านพะเนตร อุทัยรังษี นายอำเภอไพรบึง เป็นผู้รับมอบ และมีท่านพงศ์ณพัช สุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง เป็นพิธีกรในงานสืบสานวัฒนธรรม ลาว เขมร ส่วย เยอ อำเภอไพรบึง ศรีสะเกษ พร้อมหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในอำเภอ ร่วมกิจกรรมสำคัญ เชิดชูไว้ซึ่ง ประวัติศาสตร์ บรรพบุรุษ ประเพณี ในงานของดีสี่เผ่าไทไพรบึง ระหว่าง 12-19 พ.ย.2566 ณ เวทีบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรบึง จ.ศรีสะเกษ