About Me

header ads

นครราชสีมาคึกคัก พร้อมต้อนรับนักกีฬาคนพิการ ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่จาก 51 ประเทศทั่วโลก

 เข้าร่วมชิงชัย ในมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกาย และความเคลื่อนไหวโลก "2023 World Abilitysport Games" 1 - 9 ธ.ค.66


    เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2566 นายชนม์บรรลือ วรรธนพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับนายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 และคณะทำงานทุกภาคส่วนมีการประชุมติดตาม

ความคืบหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด

การแข่งขัน มหกรรมกีฬา 

คนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก ( 2023 World Abilitysport Games ) 

วันที่ 1-9 ธ.ค. 2566 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะมีนักกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและความเคลื่อนไหวจาก 51 ประเทศทั่วโลกประกอบไปด้วยนักกีฬา 802 คน ผู้ฝึกสอน 297 คน รวมถึงผู้แทนสหพันธ์กีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและความเคลื่อนไหว 38 ประเทศ และกรรมการผู้ตัดสินอีก 398 คน กว่าหนึ่งพันคนที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ซึ่งจะทำการชิงชัยในกีฬา 10 ชนิด ได้แก่ กรีฑา , วีลแชร์ฟันดาบ , เทเบิลเทนนิส , ว่ายน้ำ , ยิงธนู , สนุกเกอร์ , จักรยาน , ยิงปืน , แบดมินตัน และพาวเวอร์ฟิตติ้ง

    โดยการประชุมครั้งนี้มีบทสรุปในเรื่องของที่พัก , อาหาร , การเดินทางของนักกีฬาและผู้ตัดสิน , เจ้าหน้าที่และบุคคลากรประจำสนามแข่งขันต่างๆ , บุคลากรทางการแพทย์ , ฝ่ายพิธีการ และรบบสื่อสาร โดยทุกๆหน่วยงานรับผิดชอบ ได้บทสรุปเป็นที่น่าพอใจ และมั่นใจว่าจังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อมต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกาย และความเคลื่อนไหวโลก "2023 World Abilitysport Games" ในระหว่างวันที่ 1 - 9 ธ.ค.66 นี้แน่นอน