About Me

header ads

"ดร.หิมาลัย"ที่ปรึกษาคณะ กมธ.กิจการศาลฯเป็นประธาน"โครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 5 !!

 


วันที่ 28 พ.ย.66 เวลา 13.30 น.ที่ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ "มูลนิธิพระราหู" จัดโครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 5 ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.– 13 ธ.ค.2566


โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาคณะ กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน/ประธานที่ปรึกษา "มูลนิธิพระราหู"/ประธานจัดโครงการอุปสมบทหมู่ และประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย ภริยา รวมทั้ง คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ และคุณฐิติมา อภิธรรมวงศ์ ประธานบริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ


นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ พล.อ.ชนาธิป บุนนาค ที่ปรึกษา กอ.รมน. นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  นายศรัทธา คชพลายุกต์ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.เขต 3 นครสวรรค์ /ประธานคณะ กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน และภริยา พล.ท.ปธาน ทองขุนนา ประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2  พล.ต.ต.สมพร สัจพจน์ รอง ผบช.ศ. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง  นายยศวริศ ชูกล่อม หรือ "เจ๋ง ดอกจิก" น.อ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง คุณโฉมฉาย อรุณฉาน ศิลปินนักร้อง คุณวัชรี วรรณศรี อดีตผู้สมัครผู้ว่า กทม.รวมทั้ง แขกผู้มีเกียรติ ญาติรักมิตรสหาย และเพื่อนกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป ตลอดจน ครอบครัวของผู้อุปสมบทหมู่ มาร่วมพิธีปลงผมและร่วมอนุโมทนาบุญให้กับคณะผู้ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 5 จำนวนทั้งหมด 43 ท่าน 


โดยได้รับเมตตาจาก พระครูอุทัยธรรมานุกูล เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท เจ้าอาวาส วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยาราชธานี หัวหน้ากองงานกิจการพิเศษ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เมตตาให้โอวาท และนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯทำพิธีกราบขอขมาลาอุปสมบท พร้อมทำพิธีปลงผมนาคให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 5 จำนวน 43 ท่าน โดนบวชพระ จำนวน 36 ท่าน และบวชชี จำนวน 7 ท่าน 


หลังจากนั้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะประธานจัดโครงการฯจะนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 5 จำนวน 43 ท่านพร้อมคณะลูกศิษย์เดินทางไปยัง วัดไทยพุทธคยา เพื่อทำพิธีบรรพชา ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และทำพิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นลำดับต่อไป


//////////////////////