About Me

header ads

“โอมาน”ป่วนตลาดส่งออกยิปซัม สมาคมสินแร่ฯร้องรัฐบาลช่วยด่วน
          ที่ปรึกษาสมาคมสินแร่ฯเสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล”เศรษฐา” เร่งปลดล็อคปัญหาธุรกิจแร่ยิปซัมส่งออกถดถอย  เผยถูก 4 บริษัทรายใหญ่โอมานรวมหัวตั้งบริษัทกลางกดราคาแย่งตลาดลูกค้าไทย   แนะแก้ไขระเบียบออกประทานบัตรเร็วขึ้นและการใช้ทรัพยากรแร่ในพื้นที่ส.ป.ก.

          นางสาวโชติกา โชติกานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างเปิดเผยว่า ธุรกิจแร่ยิปซัมของผู้ประกอบการไทยกำลังส่อเค้าจะเกิดวิกฤติในด้านการส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศ   เนื่องจากด้านประเทศโอมาน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ใช้กลยุทธ์การตลาดกดราคาแร่ต่ำเพื่อแย่งลูกค้าจากผู้ส่งออกไทย

          ทั้งนี้ได้รับข้อมูลยืนยันว่า 4 บริษัทรายใหญ่ของโอมาน ประกอบด้วย Global Mining, Kunooz, Dhofar Mining, AL Jood Natural Resources รวมกำลังการผลิต 10 ล้านตัน ได้จับมือกันตั้งบริษัทกลางชื่อ บริษัท Salalah Resources Gypsum Co.L.L.C จดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์  กำหนดราคาแร่ยิปซัมโดยรักษาระดับ FOB ขั้นต่ำ 11 USD/MT ส่งออกให้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในทวีปแอฟริกากลาง เอเชียกลาง เช่น อินเดีย บังคลาเทศ และอาเซียนเช่น เวียดนาม อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ 

          ปี 2561 โอมานมียอดการส่งออกแร่ยิปซัม 7.5 ล้านตัน  และขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี 2565 ที่ยอดส่งออกแร่ยิปซัมของโอมานมากถึงระดับ 10 ล้านตัน โดยใช้เรือขนส่งขนาดใหญ่ 60,000 - 80,000 ตันต่อลำ

          สำหรับประเทศไทยในระหว่างปี 2560-2562 มียอดการส่งออกแร่ยิปซัมเฉลี่ยประมาณ 6 ล้านตันต่อปี มูลค่าประมาณปีละ 4,200 ล้านบาท  แต่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาตัวเลขการส่งออกลดลงโดย ปี 2563 ส่งออกปริมาณ 4.2 ล้านตัน มูลค่าส่งออก 2,674,673,956 บาท (FOB)  ปี 2564 ส่งออกปริมาณ 5 ล้านตัน มูลค่าส่งออก 3,214,936,921 บาท (FOB) ปี 2565 ปริมาณ 4.5 ล้านตัน มูลค่า 3,315,612,742 บาท  ปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมียอดส่งออกเพียง 3.5 - 3.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 11% - 15% จากปี 2565

          ที่ปรึกษาสมาคมสินแร่ฯกล่าวอีกว่า  การที่โอมานป่วนตลาดแร่ยิปซัมเช่นนี้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกแร่ของไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องแก้ไขเป็นการด่วน โดยขอเสนอดังนี้  1. มีนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการให้ลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตและส่งออก  2. สนับสนุนการขอประทานบัตร  3. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรแร่ในพื้นที่ ส.ป.ก.   4. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้แข่งขันได้ 

          “ผู้ประกอบการแร่ โดยเฉพาะแร่ยิปซัมประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสมาร่วม 10ปีแล้ว ช่วง 3 - 4 ปีที่เกิดโรคระบาดโควิดได้ซ้ำเติมให้หนักหนามากขึ้น  เมื่อมาเจอโอมานกดราคาแร่ทำให้ไทยต้องสูญเสียตลาด   สมาคมสินแร่ฯ เห็นว่าการที่ผู้ประกอบการไทยจะอยู่รอดได้และมีส่วนช่วยฟื้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การเสียค่าภาคหลวง จ่ายภาษีเงินได้ให้กับรัฐ ควรที่รัฐบาลในยุคนี้จะยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเช่นเดียวกับการช่วยผู้ประกอบการในภาคอื่นๆ”นางสาวโชติกากล่าวทิ้งท้าย