About Me

header ads

‘จุรินทร์’ รับมอบภาพลายเส้น พร้อมกล่าวชื่นชมภาพลายเส้นฝีมือ จากฐาปนันดรศิลปิน ‘ชวน หลีกภัย’เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่หอศิลป์วังหน้า ถนนราชินี เขตพระนคร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับมอบภาพวาดลายเส้นในงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ประจำปี 2566 “ชีวิตกับลายเส้น… ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย” จาก นายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมโดยนายจุรินทร์ ได้รับมอบภาพวาดลายเส้นเป็นภาพตนเอง จำนวน 2 ภาพ ซึ่ง นายชวน หลีกภัย ได้วาดภาพลายเส้นนี้ไว้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ขณะนายจุรินทร์ เป็น สส. สมัยที่ 6 เป็นอดีต รมช.พาณิชย์ และอดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ ขณะที่นายชวนดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในขณะนั้น โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงทั้งภาพขาวดำและภาพเขียนสี ประกอบด้วย ภาพชุดเหมือนนายชวน หลีกภัย ภาพบุคคลสำคัญ และนักการเมืองไทย ภาพบุคคลทั่วไป ภารกิจและชีวิตประจำวัน ภาพเกี่ยวกับศาสนา ทิวทัศน์ ต้นไม้ ใบไม้ เป็นต้น