About Me

header ads

วัชระร้องประธานวันนอร์ รองเลขาธิการฯ เกี่ยวพันเรื่องลบลายเซ็นประธานรัฐสภาหรือไม่วันที่ 17 กันยายน 2566 นายวัชระ  เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้ส่งหนังสือถามนายวันมูหะหมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กรณีเรื่อง  ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คนหนึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวพันกับการลบลายเซ็นนายชวน หลีกภัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาหรือไม่ หากมีจะลงโทษทางวินัยและมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภาหรือไม่ โดยนายวัชระได้ถามว่า

1. รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีส่วนเกี่ยวพันกับกรณีนี้จริงหรือไม่ จะมีการสอบสวนหรือไม่ ผลสรุปเป็นอย่างไร

2. หากมีการเกี่ยวพันจริงจะมีการเสนอให้ลงโทษตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาหรือไม่ อย่างไร

3. หากมีความผิดทางวินัยตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 ข้อ 6 (1) (4) (7) และหรือประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 15 หรือไม่ อย่างไร

4. จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยผู้บังคับบัญชา (นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) ของรองเลขาธิการฯ กับพวกที่ปกปิดละเว้นไม่ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร

นายวัชระกล่าวว่า หวังอย่างยิ่งว่านายวันนอร์คงทำเรื่องนี้ให้กระจ่างดั่งแสงตะวัน และเป็นหลักที่พึ่งของข้าราชการรัฐสภาได้ เพื่อพิสูจน์พุทธพจน์ที่ว่า สัจจัง เว อมตะวาจา วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย.