About Me

header ads

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 11 สมาคมสื่อมวลชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อน" สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

    พร้อมเสนอ นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการสื่อมวลชน(สายกีฬา)


      บ่ายวันนี้( 21 ก.ย.66 ) ที่ THE MITR - TING ROOM ชั้น 5 สามย่านมิตรทาว์น ปทุมวัน ในโอกาสครบรอบ 43 ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 12 สมาคมสื่อมวลชนฯ ภาคีสมาชิกร่วมกันประกาศเจตนารมย์ก้าวสู่ "สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย"

โดยมีนายมงคล บางประภา ในฐานะประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซี่ยน และอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นประธานเปิดงาน

จากนั้นนายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาพันธ์ฯ เชิญ 12 นายกสมาคมฯ ภาคีสมาชิกหรือตัวแทนร่วมกันประกาศเจตนารมย์ การขับเคลื่อนสมาพันธ์ร่วมกัน ต่อด้วยการเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง"ไทยในสถานการณ์ SDGs : บทบาทสื่อมวลชนควรเป็นอย่างไร โดยสิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ , รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผอ.สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ( GCNT ) , ผศ.ชล บุนนาค ผอ.โครงการ SDG Move คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเข้าสู่ช่วงของพิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

       สำหรับรายนามองค์กร และบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการสื่อ(สมาคมฯ) มีดังนี้

สมาคมหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เสนอ นายระวิ โหลทอง อดีตนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ , สมาคม นักข่าวนักหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศ ไทย เสนอ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ , 

สมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เสนอ นายยุทธนา หยิมการุญ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ , สมาคม

นักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เสนอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย , 

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง เสนอ กรมประชาสัมพันธ์ ,

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เสนอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอ นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลธิกองทุนพัฒนากีฬา ,

สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทสไทย)  เสนอ นายปราจิณ เอี่ยมลำเนา ประธานมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน ,

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เสนอ ชวรงค์ ลิมป์ปัทมาปาณี ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

       หลังรับรางวัลนายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เสนอชื่อตนรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มุ่งทำประโยชน์ให้วงการกีฬาไทย และการรับรางวัลในวันนี้จะเป็นอีกแรงผลักดันให้ตัวเองและมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ทำงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นในทุกมิติ สนับสนุนในทุกองค์กรกีฬาและสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย , สมาคมกีฬาต่างๆ และนักกีฬาที่เสียสละทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ที่มีอุปสรรคและปัญหาด้านต่างๆ มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา พร้อมยืนเคียงข้างนักกีฬาไทยทั้งในสนามและนอกสนามตลอดไป