About Me

header ads

นักดนตรีชาวเหนือ กลุ่มเครื่องลมไม้ ร่วมกิจกรรม workshop พร้อมชมคอนเสิร์ต โดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

    นักศึกษากลุ่มเครื่องลมไม้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นำโดยอาจารย์ ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ ได้ร่วมทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมแสดงคอนเสิร์ต ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านคณบดี อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ พร้อมอาจารย์ปลื้ม อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์
               ทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอขอบพระคุณวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับความอนุเคราะห์สถานที่พร้อมอุปกรณ์ และขอขอบพระคุณคณาจารย์จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นำนักดุริยางค์กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind) รวมถึงผู้ปกครองที่พาน้อง ๆ มาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และชมการแสดงคอนเสิร์ตโดยวง PGVIM Wind Ensemble ที่นำโดย อาจารย์ ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ และคณะนักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา