About Me

header ads

วัชระ ร้องบิ๊กตู่ เช็คตำรวจพัวพันตู้ห่าว


วันนี้ 15 สิงหาคม 2566  เวลา 10.40 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ได้มี นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประขาธิปัตย์


วัตถุประสงค์ เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เรื่อง ขอสอบถามการรับโอนตำรวจที่ร่วมแสดงความยินดีกับนายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ ผู้ต้องหา 9 ข้อหาหนัก (ค้ายา ฟอกเงิน อั้งยี่) ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. จริงหรือไม่ และขอให้เพิกถอนสัญชาติไทยของนายชัยณัฐร์ฯ


เนื่องจาก ตามหนังสือที่อ้างถึงข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้โปรดพิจารณาสั่งการให้สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติดำเนินการตรวจสอบพลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ที่ปรากฎว่าไปเกี่ยวข้องกับนายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ ด้วยเหตุใด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายกับบุคคลที่ปรากฎในภาพถ่ายทั้งหมด เนื่องจากอาจมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ กับพวก กรณีสมคบกันตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปเพราะเป็นการผิดปกติวิสัยที่บุคคล

เหล่านี้ไปแสดงความยินดีกับนายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว ทั้งๆ ที่นายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ เป็น

ผู้ต้องหาในคดีเผาสวนงูที่จังหวัดภูเก็ตมาก่อน บัดนี้นับแต่ข้าพเจ้ายื่นหนังสือกราบเรียนเพื่อโปรดสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการตรวจสอบพลตำรวจโทตามภาพเกี่ยวข้องกับนายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ ผู้ต้องหา 9 ข้อหาหนัก ค้ายา ฟอกเงิน อั้งยี่ ด้วยเหตุใด มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 เดือนแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้

1.พณฯ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร

2.ทั้งนี้ปรากฏข่าวตามสื่อสาธารณะ กระทรวงยุติธรรมโดย นายวิษณุ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีหนังสือเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องขอรับโอนข้าราชการ พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ ป.ป.ส. จริงหรือไม่ อย่างไร ด้วยเหตุผลใด

3.ภาพที่พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ไปร่วมแสดงความยินดีกับนายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ การเปิดร้านโมเดิร์น เจมส์ ภูเก็ต (Modern Gems phuket) เมื่อปี 2559 เป็นศูนย์จำหน่าย

จิวเวลรีขนาดใหญ่ แสดงถึงความสัมพันธ์อันใด แล้วจะไปเป็นเลขา ป.ป.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร

4.หากแต่งตั้งนายพลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับนายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ หรือทุนจีนสีเทา ประชาชนทั่วไปจะเชื่อมั่นศรัทธา ป.ป.ส. หรือไม่

5.จะสั่งการกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนสัญชาติไทยของนายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ หรือไม่ เพราะอะไร

อนึ่ง นายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ เคยปรากฏคลิปภาพและเสียงพูดกับคนไทยว่า "ไอ้

เหี้ย กูมีเงินเยอะเข้าใจไหม ...กูยิงมึงจริงๆนะ กูมีปืนนะ ไปดูที่ภูเก็ตสิ แล้วจับกูได้เหรอ ใครมีเงินทำได้ทุกอย่าง มีคนไทยตายด้วย มีคนไทยติดคุกได้ด้วยเชื่อไหมและลูกน้องเยอะแยะใต้ดินด้วยเชื่อไหม"

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง


เวลา 1050 น. นายวัชระฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยมี นางนลินี มหาขันธ์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนฯ รับเรื่องไว้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จากนั้น ยุติกิจกรรม เดินทางออกจากพื้นที่


เหตุการณ์ทั่วไปปกติ