About Me

header ads

ดร.เชาว์วัจน์ ปลื้ม!รับสองรางวัล “ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น


เป็นที่จับตามองของสังคมไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหน สำหรับ ดร. เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์   เจ้าของและผู้บริหาร บริษัท ทาวรัส ไทย กรุ๊ป จำกัด และ สำนักกฎหมาย อิตตัลไทย ถือว่าช่วงนี้เนื้อหอมสุดๆ  กับความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้ง   เพราะความสามารถในการบริหารจัดการ และชั้นเชิงทางธุรกิจ ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทำให้ฝ่าวิกฤตและนำพาองค์กรผ่านพ้นไปได้ พร้อมเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อลูกค้าในทุกๆ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้กับผู้บริโภค 

           งานนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา  รับรางวัลจากองค์กร เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ในโครงการ “คุณธรรมแห่งชาติ  คุณธรรมนำความดี เป็นคนดีของสังคม” ประจำปี 2565   กับรางวัล  ตาชั่งทอง คุณธรรม  สาขา ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น   ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ 

 และนอกจากนี้ยังได้รับการประกาศเกียรติคุณ เข้ารับรางวัล  เป็นปูชนียบุคคลแห่งชาติ  คุณธรรมนำแผ่นดิน  กับ รางวัลกินรีทองคำ สาขา ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2565   ณ ห้อง คอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ซึ่งถือเป็นสองรางวัลแห่งปีที่ผ่านมา  และมาจากการมองเห็นของเหล่าคณะกรรมมาการทั้งสององค์กร  ในด้านความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยใช้คุณธรรมและความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าและพันธมิตรร่วมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่าคือ การสะท้อนความงดงามและความดี ของสังคมไทยให้เฉิดฉายไปทั่วโลก และเป็นตัวอย่างที่ดี ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นต่อไป   ซึ่งในครั้งนี้ผู้บริหารคนดังได้เปิดใจถึงเหตุผลและความรู้สึกที่ได้รับรางวัลทั้งสอง 

           “ การเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของผมมากๆ และโดยส่วนตัวผมชอบแนวทางของรางวัลนี้ครับ  ในแง่ของการชี้ให้เห็นความซื่อสัตย์ สุจริต ในการทำธุรกิจและการบริหารงานให้องค์กร  ขอบคุณคณะกรรมการของโครงการทุกๆ ท่าน ทั้งสองรางวัล ที่พิจารณาเห็นชอบ  ว่าการทำงานของผมเหมาะและควรค่ากับรางวัล   โดย ส่วนตัวผมมองว่า  คุณธรรมในแง่ของการดำเนินธุรกิจนั้นจำเป็นนะครับ มันประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ ที่ผมยึดถือมาตลอด   อาทิ การประกอบกิจการด้านสำนักกฎหมายอิตตัลไทย ของผมที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่า เราให้บริการทางด้านกฎหมายกับ นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ในแง่การจัดการและให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจและกิจการต่างๆ  รวมถึงในด้านอสังหาฯ เราบริหารด้วยความเชี่ยวชาญแบบครบวงจร  โดยการสื่อสารที่ดีเพราะผมเองเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนกลางก็ยิ่งทำให้ง่ายขึ้น  เมื่อผู้ประกอบการต่างชาติเขามาปรึกษาเรา  เราก็ให้ข้อมูลให้ความรู้และบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมทั้งบริการด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของเขา  เน้นว่า ให้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และตรงไปตรงมา  ผมไม่เอาเปรียบลูกค้า  เพื่อให้นักธุรกิจชาวจีนเหล่านั้นเขาจะได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย และไม่เกิดผลเสียด้านต่างๆ ต่อประเทศไทยด้วย  ผมและสำนักกฎหมายอิตตัลไทย ก็เหมือนตัวเชื่อมประสานที่ดีระหว่างจีนกับประเทศของเรา เขาประทับใจในบริการ ก็ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยครับ  รางวัลทั้งสองคือกำลังใจให้ผมเดินต่อครับ ”

          “โดยส่วนตัวยังมองว่า ธุรกิจแนวนี้ยังเติบโตครับ เพราะที่ผ่านมาผลงานของสำนักกฎหมายอิตตัลไทยของผม เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการใหญ่ๆ มากมาย โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีกลุ่มนักธุระกิจชาวจีนเข้ามาประกอบกิจการ   เพียงแต่ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดฯ ทำให้ทุกอย่างหยุดไป  ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว ตลาดจีนยังเป็นตลาดใหญ่ที่เราต้องการ และเชื่อว่าต้องกลับมาคึกคักแน่นอน เพราะที่ผ่านมาเราก็ทำไว้ดีในแง่ของคอนเน็กชั่น ภาพลักษณ์ที่เขาประทับใจ และไว้ใจเชื่อในบริการของเรา โดยหลักการธุรกิจของ ทาวรัสฯ ก็ไม่ต่าง เราใช้แนวทางเดียวกันครับ”


ทั้งนี้ด้วยการบริหารงานที่มีเป้าหมายตรงจุด พร้อมด้วย คุณธรรมและความซื่อสัตย์ เรียกว่านี่คือความภาคภูมิใจอีกครั้งกับรางวัลที่ได้มาพร้อมกับความตั้งใจและคิดดีที่มีต่อ ลูกค้าและผู้ร่วมประกอบธุรกิจอย่างเสมอต้นเสมอปลาย