About Me

header ads

แบน เหลียง,หลีฮ่าง ตลอดชีวิต พักแข่ง ซินถง1 ปี 8 เดือน, หยาน โดน 5 ปี

 WPBSA ประกาศบทลงโทษมหากาพย์การล้มสนุ้กเกอร์หรือล็อกผลการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

หลังจากเบื้องหลัง เหลียงและหลีฮ่างเป็นหัวโจก ในการดำเนินการหลายๆส่วน


1.''เหลียง เหวินโป๋'' แบนตลอดชีพและต้องจ่ายค่าปรับ 43,000 ปอนด์

2.''หลี่ ฮัง''  แบนตลอดชีพและต้องจ่ายค่าปรับ  43,000 ปอนด์

3. ''ลู่หนิง''  ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเป็นพักแข่งขันเป็น 5 ปี 4 เดือนจนถึง 6 เมษายน 2028 ต้องจ่ายค่าปรับ 7,500 ปอนด์

4.''หยานปิงเทา''ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเป็นพักแข่งขัน 5 ปีจนถึง 11 ธันวาคม 2027 ต้องจ่ายค่าปรับ 7,500 ปอนด์

5.''จ้าวซินตง' ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเป็นพักแข่งขัน   เหลือ 1 ปี 8 เดือนจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2024 ต้องจ่ายค่าปรับ 7,500 ปอนด์

6.''จ้าวเจี้ยนป๋อ'' ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเป็นพักแข่งขัน  เหลือ 2 ปี 4 เดือนจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2025 ต้องจ่ายค่าปรับ 7,500 ปอนด์

7. ''จางปึ้งหยู'' ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเป็นพักแข่งขัน  เหลือ 2 ปีจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2024 ต้องจ่ายค่าปรับ  7,500 ปอนด์

8. ''ไป๋ หลางนิง''ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเป็นพักแข่งขัน เหลือ 2 ปี 8 เดือนจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2025  ต้องจ่ายค่าปรับ 7,500 ปอนด์

9.''เฉินซิฟาน'' ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเป็นพักแข่งขันเป็น 5 ปีจนถึง 20 ธันวาคม 2027ต้องจ่ายค่าปรับ  7,500 ปอนด์

10. ''จางเจี้ยนคัง'' ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเป็นพักแข่งขัน เหลือ 2 ปี 11 เดือนจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2025 ต้องจ่ายค่าปรับ  7,500 ปอนด์