About Me

header ads

บิ๊กลือ นั่งประธานสหพันธ์ซอฟท์เทนนิสแห่งอาเซียน SEASTF (Southeast Asian Soft Tennis Federation) ปี 2023-2025

ขอแสดงความยินดีกับนายบรรลือชัย ผิวสานต์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกในสหพันธ์ซอฟท์เทนนิสแห่งอาเซียน จำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย ติมอร์เลสเต และประเทศไทย ซึ่งยกมือสนับสนุนให้บิ๊กลือ ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์ซอฟท์เทนนิสแห่งอาเซียน อย่างเป็นเอกฉันท์ 


หลังจากได้รับตำเเหน่ง นายบรรลือชัย ผิวสานต์ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก และได้ขอความร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาวงการซอฟท์เทนนิสในโซนอาเซียนร่วมกันให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมกับทีมซอฟท์เทนนิสในระดับโลกต่อไป