About Me

header ads

อ้อนทหารเรือช่วยวัชระพลเรือเอกบรรณวิทย์  เก่งเรียน เดินทางไปหาเสียงให้นายวัชระ เพชรทอง ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เขตหนองแขม บางแค เบอร์ 6 ที่หมู่บ้านทหารเรือรัฐเอื้อราษฎร์ ของทหารเรือชั้นประทวน และสัญญาบัตรซอยเพขรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯบ่ายวันนี้.