About Me

header ads

วัชระเผยกกต.เปิดสายรับแจ้งเหตุซื้อเสียงได้ที่ 1444


 

(8 เม.ย.66 )เมื่อเวลา 9.40 น.ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 ร.ร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกทม.(กกต.กทม.)ได้จัดสัมมนาโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 33 เขตเลือกตั้งเข้าร่วม ในช่วงเช้าเปิดพิธีการสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ที่ทุกคนคาดหวัง"โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โอกาสนี้ นายวัชระ เพชรทอง  ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 29 บางแค-หนองแขม หมายเลข 6 ได้สอบถามนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.เรื่องกติกาการเลือกตั้งว่า ถ้าประชาชนพบการซื้อเสียงจะแจ้งกกต.ได้ที่ไหนและป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองจะให้จัดทำได้เท่าจำนวนหน่วยเลือกตั้งนั้น กกต.จะอนุญาตให้เพิ่มจำนวนหรือไม่ 

นายแสวงตอบว่า ให้โทร.แจ้งได้ที่หมายเลข 1444 ได้ทันที แต่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ 24 ชม.ส่วนเรื่องการอนุญาตให้เพิ่มป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองได้หรือไม่นั้นจะพิจารณาต่อไป