About Me

header ads

ประธานณัฏฐ์ เดินหน้ามอบทุนธรรมาภิบาลทางการศึกษา ประจำปี 2566

   


     เมื่อวานนี้ ( 4 มี ค.66 ) นายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับทุนธรรมาภิบาลทางการศึกษาในครั้งนี้ 


   โดยประธานณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษานี้ มีสถาบันการศึกษา โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาอยู่หลายสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆสถาบันและในทุกๆโรงเรียนให้มีโอกาสได้รับทุนอย่างทั่วถึง สำหรับทุนธรรมาภิบาลทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ คณะกรรมการแบ่งออกเป็นทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาปริญญาโท โดยนักศึกษาปริญญาตรีอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกำลังดำเนินการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ส่วนนักศึกษา ปริญญาโท นั้นมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนเรียบร้อยแล้วจำนวน 6 คน เป็นจำนวนเงินในปีการศึกษาทั้งสิ้น 290,000 บาท

ปธ.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุนธรรมาภิบาลทางการศึกษานี้ เน้นที่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นจิตอาสา ช่วยเหลืองานของสถาบันการศึกษา เพื่อเมื่อเรียนจบการศึกษาแล้ว จะได้นำวิชาความรู้ไปช่วยเหลือสังคม โดยการมอบทุนการศึกษามีหลายระดับเริ่มตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และถึงระดับปริญญาเอก สำหรับในปีการศึกษานี้หวังว่าจะมอบทุนการศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมถึงโรงเรียน สถาบันการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น และทางทางมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนวงการศึกษาไทย เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต