About Me

header ads

MMC Season 2 : Teacher Challenge เปิดรับสมัครครูดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ Make Change การสอน

 


             กลับมาอีกครั้งกับ Music Makes Changes!! MMC Season 2: Teacher Challenge เปิดรับสมัครครูดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ หรือวิชาอื่นๆ ที่อยากจะบูรณาการดนตรีในการสอน มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ Make Change การสอน และมาร่วมเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเรียนรู้ไปด้วยกัน


ผู้เข้าร่วมจะได้เดินทางผ่านการเรียนรู้ตนเอง การสื่อสาร การออกแบบประสบการณ์ดนตรี และการนำเสนอดนตรีสู่สังคม โดยจะได้ทำงานร่วมกับ


อ.ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ l นักออกแบบการเรียนรู้แห่ง BlackBox


อ.สันติ ลอรัชวี l Practical School of Design


อ.รัศมี เผ่าเหลืองทอง l ผู้กำกับและพัฒนางานละครและศิลปะเพื่อสังคม


อ.กล้ากูล อัครเดชานัฏ และ อ.ยุทธนา อัครเดชานัฏ l คิดบวกสิปป์


ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน l สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


Workshop วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


สมัครด่วน รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!!! >>>> https://forms.gle/Q7TfoMtv13YEuiZe8


สิ้นสุดการรับสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ 2566