About Me

header ads

วัชระร้องชัชชาติเร่งปราบโกงปมจ่ายใต้โต๊ะมโหฬาร เสนอลงสัตยาบันใครโกงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์-กม.ลงโทษ( 7 ก.พ.66)ที่ศาลาว่า เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องการเรียกรับสินบนค่าก่อสร้างต่อเติมบ้านพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวของเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ว่า มีประชาชนกรุงเทพมหานครมากถึงร้อยละ 43 ต้องจ่ายสินบน เงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เมื่อไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน และระหว่างการก่อสร้างยังต้องจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานเป็นค่าดูแล หรือค่ามองไม่เห็น ส่วนจะต้องจ่ายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่และสภาพโครงการ ขณะที่บางรายต้องเป็นฝ่ายเสนอสินบนให้เจ้าหน้าที่ เพราะได้ทำบางอย่างผิดกฎหมาย หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนโดยรอบ ดังนั้นจึงขอถาม ผู้ว่าฯ

กทม. ดังนี้

1. ในอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการกระทำดังกล่าวจริงหรือไม่ และจะหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 


2. ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานครยังมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนค่าก่อสร้างต่อ เติมบ้านพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ 


3.ขอให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตทุกเขต ผู้อำนวยการสำนักโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่าย เทศกิจทุกเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทุกเขต ลงชื่อร่วมกันให้สัตยาบันว่าจะไม่มีพฤติการณ์ทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ อีกเป็นอันขาด หากฝ่าฝืนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง พระสยามเทวาธิราช คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)ลงโทษสถานหนักต่อไปโดยไม่มีการละเว้น 


4.ขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วยหาแหล่งทุนและมาตรการบรรเทาแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเดือนไม่พอใช้หรือเรื่องภาระหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานครทุกระดับ และขอทราบรายละเอียดโดยเร็วที่สุด