About Me

header ads

วัชระ ร่วมงานศพ มารุต บุนนาค

 
นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพศาสตรจารย์ (พิเศษ) มารุต  บุนนาค ที่วัดมกุฏกษัตริย์ 

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเป็นประธานในพิธี

พบท่านเอนก ทับสุวรรณ

พี่ชัยพร(ประธานชมรมสื่อมวลชนสมุทรสาคร)

ท่านอาจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร

ท่านอาจารย์มานิต  สุขสมจิตร

ท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน

ท่านชำนิ ศักดิเศรษฐ์

เห็นท่านชวน หลีกภัย

ท่านอาจารย์อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิศักดิ์  ประสาทคุรุการณ์

พบคุณผาณิต พูนศิริวงศ์ เจ้าของนสพ.แนวหน้า

ท่านอาจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ ผู้สอนและแต่งตำรากฎหมายประกันภัย ปูชนียบุคคลของวงการกฎหมาย

ผมได้รับหนังสือที่ระลึกงานพนะราชทานเพลิงศพ

ผมเขียนรำลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์มารุต บุนนาค หน้า 73-74.