About Me

header ads

จุติการันตี"เลือกเดอะแจ๊ค"วัชระ เพชรทองเป็นส.ส.คุณภาพคับแก้วที่คนรุ่นหลังต้องดูไว้เป็นตัวอย่าง
(13 ก.พ.66)นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงนายวัชระ เพชรทอง ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตหนองแขม-ทวีวัฒนา ของพรรคประชาธิปัตย์ว่า "รู้จักวัชระมาหลายปี ในสภาต้องบอกว่าเรื่องความกล้าหาญ วัชระไม่เคยเป็นรองใคร วัชระไม่เคยรับเจรจาต่อรองจะพูดเรื่องนั้นไม่พูดเรื่องนั้น ยกเว้นเรื่องนี้ ไม่พูดเรื่องนี้ วัชระยึดว่าประชาชนต้องมาก่อน ผลประโยชน์ประชาชนสูงสุด จะเห็นเรื่องที่เขาทำแต่ละเรื่องที่ทุจริตเป็นเรื่องที่แม้แต่คนอย่างผมยังไม่กล้าเท่าเขา สังคมไทยเต็มไปด้วยความเกี่ยวพันกับระบบอุปถัมภ์ แต่วัชระเขาตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่า ตายเป็นตาย ถ้าไม่ได้ทำสิ่งที่เชื่อเขาก็จะไม่ทำ ไม่ทำเลย ดังนั้น เขาบอกว่าเป็นนักการเมืองกลุ่มพันธุ์ที่หายาก แล้วก็เชื่อว่ายุคนี้ถ้าเราเชื่อว่าต้องการให้คนไปปราบทุจริต โดยไม่รู้เห็นแก่หน้าอินทร์หน้าพรหม ก็ต้องเอาวัชระ เพชรทอง ขอบคุณน้องเกิดมาไม่เสียชาติเกิด ได้เป็นนักการเมืองที่ทำเพื่อบ้านเพื่อแผ่นดิน น้อง ๆ รุ่นหลังดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับว่าบางครั้งเราไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเพราะเราเกรงใจนู่นเกรงใจนี่ แต่ถ้าเผื่อมั่นใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนสูงสุด ดูตัวอย่างพี่แจ็คไว้ครับ"