About Me

header ads

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 1 ก.พ 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ สนามการแสดงยุทธหัตถีฯ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 


นายสิทธานต์ สิทธิสุข อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ในฐานะประธานฯ นำคณะตุลาการและบุคลากร ชมการแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียงประจำปี 2566 และมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้แสดงยุทธหัตถีฯ ซึ่งวันที่ 18 มกราคม ปี พ.ศ.2135 องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีและมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เจดีย์ยุทธหัตถี อนุสรณ์สถานแห่งความเป็นไทย เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยมากว่า 400 ปี ถึงเวลาที่คนไทยทั้งชาติจะร่วมแสดงพลังร่วมกับการเทิดพระเกียรติพระองค์ดำ และรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ที่กล่าวขานกันมา 


โดยได้รับเกียรติจากข้าราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี, ดารานัก นักเรียนนักศึกษากว่า 4,000 ชีวิต ร่วมแสดงในบทบาทต่างๆกัน ซึ่งในวันนี้มี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาร่วมแสดง พร้อมด้วยปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการสุพรรณบุรี, ข้าราชการ-นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี, ดารานักแสดงนับพันชีวิต มาร่วมแสดงน้อมรำลึกเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ดำ โดยมีท่านอาจารย์พรชัย ประมวลสุข ผู้กำกับการแสดง ท่านประมวลภาพเหตุการณ์จากประวัติศาสตร์เมื่อ 400 กว่าปี นำมาเล่าขานส่งต่อให้กับประชาชนชาวไทย ที่ได้มาเที่ยวชมการแสดงอันอลังการยิ่งใหญ่ในครั้งนี้


และในโอกาสนี้ พล.ต.วินธัย สุวารี

โฆษก กอ.รมน., พร้อมด้วย พ.อ.วันชนะ สวัสดี, พ.อ.เขษมวิศว์ สาคุณ (เสธ.หน่วย) นำบทเพลงเพื่อชาติราชบัลลังก์ โดยศิลปินนักร้อง น.ส.อรัญญา ภิระคำ หรือน้องฟ้า อรัญญา เป็นหนึ่งในผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศในประเภทการแต่งเพลงระดับอุดมศึกษา มาร่วมขับร้องเพลง จากบัลลังก์สู่พื้นดิน ซึ่งเพลงดังกล่าวนี้ได้รับรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากการประกวดที่ผ่านมา ได้มาร่วมขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติก่อนการแสดงยุทธหัตถี ในโอกาสนี้ และต้องขอขอบคุณ ดร.เอนก พันธุรัตน์ ผู้บริหารใหญ่ค่ายเพลง พันธุรัตน์ เรคคอร์ด และคุณดนัย วงเพื่อน(หมึก มายา)ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน-บริษัทห้างร้าน และผู้มีส่วนร่วมทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานยิ่งใหญ่ในครั้งนี้./


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย