About Me

header ads

วัชระประสานสก.จัดงบเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวทวีวัฒนา


(26 ม.ค.66)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  เข้าชมการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ของกทม.โดยความร่วมมือของสำนักอนามัยกับสำนักงานเขตตามโครงการ กรุงเทพฯห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ มีบริการด้านทันตกรรมและการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งมาให้บริการประชาชนที่ชุมชนร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการจำนวนมาก 
โอกาสนี้นายวัชระ ได้พบกับนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม สก.พรรคก้าวไกล เขตทวีวัฒนา จึงได้พูดคุยสอบถามแนวทางการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวทวีวัฒนา โดยนายวัชระได้ขอให้นายยิ่งยงค์จัดงบประมาณมาช่วยเพื่อส่งเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งนายยิ่งยงค์ได้รับปากสัญญาต่อหน้าพระพุทธรูปและนายชูเกียรติ์ สุวรรณรังสี ประธานชุมชนร่วมเกื้อว่า จะเร่งจัดสรรงบประมาณประจำปี2567 มาให้ตามที่ร้องขอ และขณะนี้ก็ได้งบประมาณมาแล้วร้อยล้านบาทเศษเพื่อจัดสร้างศูนย์กีฬาเยาวชนให้กับชาวเขตทวีวัฒนาแล้ว นายวัชระจึงแสดงความขอบคุณและกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของสก.ที่ต้องจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาชุมชนและสถานที่ต่างๆอย่างไม่แบ่งสีแบ่งฝ่าย ขอให้ช่วยกันพัฒนาเพื่อบ้านเมืองของเราทุกคน