About Me

header ads

ชาวหมู่บ้านทหารเรือเทใจให้วัชระเป็นส.ส.หนองแขม-ทวีวัฒนา ประทับใจผลงานดูแลปชช.ใกล้ชิด
(18 ม.ค.66)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กราบขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่นาวาโทศุภมิตร อิ่มกมล

ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านทหารเรือรัฐเอื้อราษฎร์ ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.โอกาสนี้นาวาโทศุภมิตร ได้มอบเสื้อและหมวกทหารเรือให้นายวัชระเป็นที่ระลึกและอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จทางการเมืองได้เป็นส.ส.ในเขตหนองแขม-ทวีวัฒนา ทำหน้าที่รับใช้ประชาชน ซึ่งชาวหมู่บ้านทหารเรือพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

สำหรับหมู่บ้านทหารเรือแห่งนี้เป็นที่พักอาศัยของทหารชั้นประทวนมีนาวาโทศุภมิตร อิ่มกมล เป็นประธาน ซึ่งนายวัชระได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมไว้คอยดูแลช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆ ในปีที่ผ่านมานายวัชระได้ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านทหารเรือหลายเรื่อง เช่น ไฟส่องสว่าง แก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน จัดหาเก้าอี้มาให้บริการ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก