About Me

header ads

วัชระปลูกฝังเยาวชนให้เป็นเด็กดีมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์(16 ม.ค.66)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมงานวันเด็กที่ร.ร. คลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.พร้อมช่วยคุณครูทำกิจกรรมจับฉลากสร้างความสุขสนุกสนาน และแจกของขวัญให้กับเด็กๆ โอกาสนี้นายวัชระ ได้พูดคุยกับเด็กๆขอให้ไม่ดื้อ ตั้งใจเรียน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเป็นเด็กดีของชาติต่อไป