About Me

header ads

วัชระร่วมงานเทศกาลปีใหม่-วันเด็กเพื่อเด็กพิการครั้งที่ 6 ในเขตหนองแขม


(28 ม.ค.66) นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมงานสมาคมชมรมเด็กพิการที่หมู่บ้านบุษรา ซ. เพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.เนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันเด็ก เพื่อเด็กพิการครั้งที่ 6 จัดโดยสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการโอกาสนี้สมาคมได้ให้เกียรติเชิญนายวัชระเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่เด็กๆที่ทำการแสดงในงานด้วย จากนั้นได้ให้โอวาทขอให้เด็กๆมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมขอให้เด็กพิการ ผู้ปกครองและผู้ให้การสนับสนุนทุกคนได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้วย