About Me

header ads

ชาวเกษตรสวนกล้วยไม้หนองแขมมีเฮ!“วัชระ” ผลักดันรัฐเยียวยาแก้ปัญหาครบวงจร หลังขาดทุนต่อเนื่องจากพิษโควิด-19


(7 ม.ค. 66) เมื่อวันที่ 6 ม.ค.66 นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เชิญนายประยูร อินสกุล ปลัดก.เกษตรฯและน.ส.วทันยา บุนนาค ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ มารับฟังปัญหาเกษตรกรสวนกล้วยไม้ที่สวนกล้วยไม้ลุงสมศักดิ์หน้าวัดไผ่เลี้ยง ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.โดยมีตัวแทนสภาเกษตรกร กทม.เข้าร่วม 

ภายหลังจากได้พูดคุยพบปะกับเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้โดยตรงแล้ว นายประยูร อินสกุล ปลัดก.เกษตรฯพบว่ามีปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้อย่างเร่งด่วน จึงได้มีข้อสั่งการให้ชดเชยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อตก.หาจุดจำหน่ายกล้วยไม้ ดอกจำปี ดอกรัก ให้เกษตรกรเขตหนองแขม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ คุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการให้เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ ในพื้นที่ โดยจัดทำรายละเอียดการก่อสร้างประตูระบายนํ้าและบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานคร ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในพื้นที่แบบแปลงใหญ่ และการบริหารจัดการกิจการของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การลดต้นทุน การผลิต การขนส่ง การจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และการจัดทำบัญชี และให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ (นางสาวนฤมล สงวนวงศ์) ประสานทูตเกษตรฯ ทำหน้าที่เปิดตลาดสินค้า กล้วยไม้ในต่างประเทศ 

นายวัชระ เปิดเผยว่า ปัจจุบันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอายุถึง 130 ปี และเป็นครั้งแรกใน 121 ปีของเขตหนองแขม ที่ปลัดก.เกษตรฯ ได้มาพบประชาชนในพื้นที่ จึงต้องขอบคุณอย่างสูง และ ถือเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้สะท้อนปัญหาโดยตรงให้กับ
กระทรวงเกษตรฯเพื่อนำไปพิจารณาเยียวยาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดและขอขอบคุณมาดามเดียร์ น.ส.วทันยา บุนนาค ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ที่รับว่าจะผลักดันกล้วยไม้ให้เป็นซอฟพาวเวอร์ต่อไป