About Me

header ads

วัชระร้องปลัดมท.สั่งกรมที่ดิน-ปค.เอ๊กซ์เรย์สอบธุรกรรมแก๊ง "ตู้ห่าว"ทั่วปท.ชี้เป็นภัยร้ายแรงความมั่นคงชาติ
(23 ธ.ค.65)เมื่อเวลา 11.40 น.ที่กระทรวงมหาดไทย นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านงานสารบรรณถึงนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายบ้านและที่ดินซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปของกลุ่มทุนจีนสีเทาหรือนอมินีผู้ถือครองแทน จากที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเป็นที่ครึกโครมกรณีนายตู้ห่าวและพวก (กลุ่มทุนจีนสีเทา) ซื้อโครงการบ้านหรูของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ราคาเฉลี่ยหลังละ 35-60 ล้านบาท รวมเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท มีข้อสงสัยการทำธุรกรรมทางการเงินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เงินที่มาซื้อชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เรื่องนี้นอกจากจะเป็นที่สนใจของประชาชนแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติด้วย จึงขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการนายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน ให้ตรวจสอบสำนักงานที่ดินทุกแห่งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศว่าเจ้าพนักงานที่ดินสาขาต่าง ๆ ได้รายงานทำธุรกรรมของกลุ่มทุนจีนสีเทาหรือนอมินีผู้ถือครองแทนทุกรายต่อ ปปง. หรือไม่ ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2555 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน หากละเว้นขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อนอมินีทุกรายต่อไป 


ขณะเดียวกัน นายวัชระได้ยื่นหนังสืออีก 1 ฉบับถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้เร่งตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า มีการดำเนินงานหรือใช้สถานที่ของสมาคมที่ขัดกับกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ จากกรณีที่สื่อมวลชนเสนอข่าวตำรวจบุกตรวจค้นสถานที่ตั้งสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พบภาพผู้นำชาติต่างๆขนาดใหญ่ ธงชาติทุกประเทศ มีอาวุธปืนสงครามในตู้กระจกและชุดทหารราชองครักษ์ใส่หุ่นแสดงในตู้กระจก ซึ่งจากการสืบสวนพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวกับพวก (กลุ่มทุนจีนสีเทา) อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ จึงขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดำเนินงานที่ขัดกับกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ เนื่องจากพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นพบภายในสถานที่ตั้งสมาคมฯ อาจมีลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร จะยุบสมาคมหรือไม่ ทั้งนี้ประการสำคัญคือ ต้องปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชน และรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานไทยในอนาคต