About Me

header ads

ลิเกจะปิดวิกยังขบเหลี่ยมไม่หยุด!วัชระสะกิดเตือนลุงป้อมควรมีมารยาทปมค้านตั้งอธิบดีฝนหลวง

(29 ธ.ค.65)จากปัญหาการแต่งตั้ง ‘อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร’ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 ​ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดปัญหาจนไม่สามารถแต่งตั้งได้  เนื่องจากนายสุนทร​ ปานแสงทอง​ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คัดค้าน​ โดยระบุว่า เป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐ​ และพล.อ.ประวิตร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า​ “เป็นผู้ใหญ่แล้ว เราคุยกันแล้ว ไม่ใช่ออกมาแบบนี้” 


นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐควรมีมารยาททางการเมือง เพราะเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสนอชื่อเข้าคณะรัฐมนตรี 

ส่วนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในฐานะรมว.เกษตรและสหกรณ์ได้ทำตามอำนาจหน้าที่การแบ่งงานในกระทรวงและขั้นตอนของกฎหมายแล้ว พล.อ.ประวิตรไม่ควรคัดค้าน และควรฟังเหตุผลของพล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยบ้าง 


เมื่อคราวตั้งอธิบดีกรมชลประทาน พล.อ.ประวิตรก็ดึงเรื่องไว้ถึง 4 ครั้ง ครั้งนี้ก็ทำเหมือนเดิมอีก "การที่ลุงป้อมบอกว่าได้คุยกันแล้ว ละเมอหรือเปล่า ควรเคารพการทำงานของแต่ละกระทรวง ไม่ควรบอกว่าเป็นโควต้าของพรรคนั้นพรรคนี้ ถ้าลุงป้อมทำแบบนี้ ตนขอเสนอให้รัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ยกมือคัดค้านพรรคพลังประชารัฐทุกเรื่องบ้างรัฐบาลจะเป็นอย่างไร  จึงอยากเตือนลุงป้อมด้วยความรักและเคารพในฐานะเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง และเป็นมือประสานสิบทิศ แม้กระทั่งคนทางไกลที่ดูไบก็ยังประสานด้วย ดังนั้นเพียงแค่เรื่องแต่งตั้งอธิบดีคนเดียว ขออย่าให้เรื่องนี้ขัดแย้งบานปลายในพรรคร่วมรัฐบาลจะดีกว่า" นายวัชระ กล่าว