About Me

header ads

วัชระจี้กรมทางหลวงเร่งปรับปรุงหลักกิโลเมตรที่ชำรุดในพื้นที่หนองแขม-ทวีวัฒนา
(1 ธ.ค.65 )นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ขอให้ปรับปรุงแก้ไขหลักกิโลเมตรที่ชำรุดบกพร่องในพื้นที่เขตหนองแขมและเขตทวีวัฒนา กทม.ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงธนบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ตั้งอยู่หน้าศาลาที่พักของกรมทางหลวง พิกัด กม.ที่ 14+977 ซึ่งเป็นที่พักผู้โดยสารรถเมล์ป้ายสุดท้ายในเขตกรุงเทพมหานครให้ถูกต้องสมบูรณ์ เนื่องจากตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า หลักกิโลเมตรดังกล่าว มีสภาพชำรุดบกพร่อง ไม่มีเครื่องหมายกำกับด้วยตัวอักษรและตัวเลข เพื่อบอกกล่าวผู้เดินทางอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 


นายวัชระ กล่าวว่า หลักกิโลเมตรจะต้องมีความสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลพิกัดที่ถูกต้องในการเดินทาง ประการสำคัญ "ตราครุฑคือตราสัญลักษณ์ของแผ่นดิน จะปล่อยให้เกิดความชำรุดเสียหายมิได้" ขณะเดียวกันกรมทางหลวงต้องตรวจสอบหลักกิโลเมตรอื่นๆ ตลอดแนวถนนทุกเส้นทั้งในกทม.และปริมณฑลด้วย  และหากมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งให้ประชาชนทราบด้วย