About Me

header ads

ปตท.สผ.อีดี จับมือภาคีคนรักเมืองสงขลาฯ เสวนาอนุรักษ์ตึกแถวเมืองเก่าสงขลา30 ธค. 65 - ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม จับมือ ปตท.สผ.อีดี และเครือข่ายอนุรักษ์สถาปัตยกรรมระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่น จัดเสวนา ตึกแถวใต้: ไอเดียใหม่-ในหลังเดิม สร้างเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก 


ดร.จเร สุวรรณชาต นักวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย กรรมการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เปิดเผยว่า ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม โดยการสนับสนุนของบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี บริษัท ย่อยของ ปตท.สผ. ที่รับผิดชอบการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตในทะเลอ่าวไทย ได้ริเริ่มโครงการเสวนาเพื่ออนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา ภายใต้โครงการสงขลาสู่มรดกโลก โดยเชิญเครือข่ายสถาปนิก อาทิ สมาคมสถาปนิกสยาม สถาปนิกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์   โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat)  และสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งแนวอนุรักษ์ร่วมสมัยในท้องถิ่น  ร่วมเสวนา เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนรวมเกี่ยวกับโครงการสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายสถาปนิกเชิงอนุรักษ์ และกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่าในชุมชน 

การเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้  เพื่อการจุดประกายให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและเจ้าของอาคารเก่าต่างๆ ในพื้นที่เมืองเก่า นำไปสู่แผนบริหารจัดการเมือง โดยกระบวนการ Bottom Up เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาจากชุมชน  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายชุมชนเห็นคุณค่าความสำคัญของเมืองเก่า และร่วมกันเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมระดับประเทศเข้าร่วมเสวนา อาทิ ดร.วสุ โปษยะนันทน์ ประธานกรรมาธิการการอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมไทย สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ดร. นิคิล โจชิ อาจารย์และผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท ด้านสถาปัตยกรรมเชิงอนุรักษ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงโปร์   ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ตึกแถวเก่าในเอเชีย    นายชายแดน เสถียร สถาปนิกผู้ออกแบบปรับปรุงตึกแถวเก่าย่านหนองจิก เมืองเก่าสงขลา ให้กลายเป็นคาเฟ่แนวชิคที่คงอัฒลักษณ์เมืองเก่าสงขลาได้อย่างครบถ้วน และนายดนัย โต๊ะเจ เจ้าของบ้านในนคร บูติกโฮเต็ล สงขลา ผู้ริเริ่มไอเดียปรับปรุงจากวัสดุรอบข้างที่มี จนกลายเป็นบูติกโฮเต็ลใจกลางเมืองเก่าสงขลา  และได้รับเกียรติจาก ดร.กฤติมา ลี่รัตนวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ท้องถิ่น UN-Habitat มาร่วมดำเนินรายการเสวนา  

“บทบาทเรื่องการอนุรักษ์ควรเป็นเรื่องของทุกคนมีส่วนร่วม และการอนุรักษ์ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในสภาพเดิม แต่ควรปรับปรุงโดยคำนึงถึงคุณค่าที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจทางด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการอยู่สบายของผู้อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคในการออกแบบใหม่ในบริบทของการอนุรักษ์ เพื่อสอดแทรกตัวตนของเจ้าของเข้าไปโดยไม่รบกวนคุณค่าของอาคารเก่าแต่ละหลัง งานออกแบบที่ดีจะช่วยให้เราได้อยู่อาศัยอย่างสะดวกสบาย มีคุณค่าและมีความสุข”   ดร.วสุ โปษยะนันทน์ ประธานกรรมาธิการการอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวในงานสัมมนาซึ่งผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ ทางเฟซบุ๊ก Songkhla heritage trust ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กที่บริหารจัดการโดยภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม   

 Website: http://www.pttep.com             Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc 

30 ธันวาคม 2565 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกองค์กรสัมพันธ์ ฐานสนับสนุน การพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา

ศรินทิพย์ ศรีทองคำ ผู้จัดการ แผนกองค์กรสัมพันธ์ โทร.    074 338 718 

วิภาวี ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ แผนกองค์กรสัมพันธ์    โทร.  098 829 2464