About Me

header ads

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยการบินโดรนแปรอักษร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่เป็นผลงานของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวง อว. และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ใช้โดรนจำนวน 180 ลำ ที่ออกแบบและจัดสร้างโดยคนไทย เขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดยฝีมือนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก วช. 


การแปรอักษร

1. อักษร เรารักองค์ภา

2. พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ (ข้าง)

3. พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ (ตรง)

4. อักษร ทรงพระเจริญ