About Me

header ads

วุฒิสภารับลูกวัชระ!จัดหนักสั่ง 2 กมธ.สอบทุจริตปิยะพันธ์-เทพสุหลังมีข่าวอื้อฉาวโยงแก๊งตู้ห่าว


(30 ธ.ค.65)จากกรณีที่นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.65 ขอให้สอบสวนพล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ประธานกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  และนายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ว่ามีการกระทำที่ส่อว่าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมหรือไม่ หลังจากที่ได้รับหนังสือร้องเรียนจากข้าราชการสำนักงาน ปปง. (ไม่ระบุชื่อ)ว่า ทั้งสองมีการทุจริตและประพฤติมิชอบในหลายกรณี มีพฤติกรรมเกี่ยวพันกับนายตู้ห่าวและกลุ่มคนจีนสีเทา โดยขอให้ประธานวุฒิสภาพิจารณาแจ้งคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ภายใน 30 วันนั้น ล่าสุดนายทศพร แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา


ได้ลงนามในหนังสือลงวันที่ 23 ธ.ค.65 แจ้งนายวัชระ เพชรทอง ว่า ประธานวุฒิสภาพิจารณาแล้ว ได้มอบหมายให้เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้พิจารณา โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และ คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 


ทั้งนี้ นายวัชระได้ชี้ประเด็นต่างๆที่ขอให้คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาได้สอบสวนคือ

1. มีข่าวว่ากลุ่มจีนสีเทาไปพบประธานกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปปง. ที่ห้องทำงานชั้น 3 หลังเวลาราชการจนถึงตอนค่ำ มีการพบปะสังสรรค์กันจริงหรือไม่ 

2.อาคารสำนักงานปปง. ชั้น 3 เดิมเป็นที่ทำการเลขาธิการ ปปง. นับแต่ก่อตั้งองค์กร แต่ปัจจุบันปรับปรุงเป็นที่ทำงานของประธานกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปปง. (ประธานบอร์ด) จริงหรือไม่ ตั้งแต่เมื่อใด ปีงบประมาณใด ใครเป็นผู้อนุมัติ ใช้งบประมาณเท่าใด

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้อนุมัติคืนทรัพย์ให้กลุ่มทุนจีนสีเทาหรือกลุ่มการพนันออนไลน์หรือไม่

3. ขอให้ตรวจสอบสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของกลุ่มคนจีนสีเทาว่ากระทำการละเมิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามความสงบสุขในสังคมหรือไม่ การติดป้ายสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นการหลอกลวงคนจีนและคนไทยให้หลงเชื่อหรือไม่ หากละเมิดให้ดำเนินการยุบสมาคมตามกฎหมายต่อไป

และ4.ประเด็นสำคัญที่สุดที่ประชาชนกำลังจับตามองติดตามอย่างใกล้ชิดคือ กรณีกลุ่มทุนจีนสีเทาซื้อโครงการบ้านหรูของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ราคาเฉลี่ยหลังละ 35-60 ล้านบาท รวมเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท มีข้อสงสัยการทำธุรกรรมทางการเงินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เงินที่มาซื้อชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาที่ประธานวุฒิสภามอบหมายให้ดำเนินการควรเร่งสอบสวนให้มีความชัดเจนตามที่ประชาชนกำลังรอคำตอบอย่างเร็วที่สุด