About Me

header ads

จัดกิจกรรม "Zero CO2 Run"

 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

  • ในพิธีลงนามความร่วมมือในฐานะผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม "Zero CO2 Run"

     กับนายนครพจน์ ปิ่นมิ่ง รองประธานชมรมต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย ได้เข้ามาเป็นหน่วยร่วมในการดำเนินการติดต่อประสานงานการจัดหาทุน เพื่อใช้จัดกิจกรรม"Zero CO2 Run ของ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 เพื่อรณรงค์ความร่วมมือภาครัฐ,เอกชน,ประชาชน ให้ได้มีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ   " ZERO CO2 Run" ด้วย ณ บ้านเรือนไทย (เรือนปู่เรียน) ต.ทำไข่ อ.เมือง จ.จะเชิงเทรา วันก่อน