About Me

header ads

วัชระเผยมีไอ้โม่งใช้ชื่อตนร้องผอ.ร.ร.ราชวินิตบางแคกล่าวหาผู้บริหารชุดเดิมไม่โปร่งใส วอนใครเดือดร้อนร้องเรียนได้โดยตรงกับตน ไม่ต้องแอบอ้าง


(27 พ.ย.65)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากนายพรเทพ ตันติวานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตบางแค กทม.ว่ามีจดหมายร้องเรียนถึงนายราชัน ทิพยโสภา ผอ.โรงเรียน ซึ่งเขียนด้วยลายมือความยาว 10 หน้ากระดาษลงชื่อนายวัชระ เพชรทอง ว่าเป็นผู้ร้องเรียนนั้น ต้องขอปฏิเสธว่าไม่ใช่จดหมายและลายมือของตนเอง ขณะนี้ได้ชี้แจงกับนายราชันเป็นที่เข้าใจแล้ว โดยหนังสือร้องเรียนระบุเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดเดิมว่า ไม่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสทั้งในเรื่องการใช้งบประมาณ การพัฒนาด้านวิชาการ ดนตรี กีฬาให้นักเรียน จนทำให้คุณภาพของนักเรียนด้อยลง 

นายวัชระ กล่าวว่า เมื่อเห็นจดหมายดังกล่าวแล้วรู้สึกงง และไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงที่ร้องเรียนเป็นอย่างไร เพราะไม่ใช่ลายมือและเรื่องร้องเรียนจากตนเอง แต่ไม่ได้รู้สึกโกรธผู้แอบอ้างชื่อตนในการร้องเรียนครั้งนี้ เพียงแต่เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากผอ.ร.ร.ราชวินิตบางแคจะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ร้องเรียนก็เป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้อยากขอให้ผู้ที่ได้รับความทุกข์ร้อนในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะในเขตทวีวัฒนา หนองแขม กทม.สามารถมาร้องเรียนกับตนได้โดยตรงหรือที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ ยินดีรับเรื่องและจะประสานงาน ติดตามกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนตลอดเวลา 

นายวัชระ กล่าวย้ำว่า พร้อมที่จะร่วมมือสนับสนุนกับโรงเรียน ผู้ปกครองและทุกฝ่ายในการช่วยส่งเสริมปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง อย่าลืมรากเหง้าของตนเอง หวงแหนผืนแผ่นดินเกิด ภูมิใจในบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อรักษาแผ่นดินไว้จนเป็นชาติไทยถึงทุกวันนี้ ขออย่าให้ใครก็ตามมาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ผิดๆให้กับเยาวชนได้ เพราะเยาวชนวันนี้จะต้องเป็นผู้ดูแลรักษาชาติไทยของเราต่อไปในอนาคต