About Me

header ads

กระทรวงอุตฯ ลุยมหกรรม “อุตสาหกรรมแฟร์” เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก


หนุนผู้ผ่าน “อาชีพดีพร้อม” ช้อปไอเดียปั้นธุรกิจ ลดค่าครองชีพ คาดเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท
กรุงเทพฯ 22 พฤศจิกายน 2565 - กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเปิดพื้นที่จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ “ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม” มหกรรมสินค้าเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก 1 - 4 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โชว์ผลสำเร็จฝึกทักษะอาชีพดีพร้อมให้ประชาชน ถึง 7 แสนคน พร้อมยกทัพผู้ประกอบการร่วมงานกว่า 

1,200 ร้านค้า หวังเป็นตลาดไอเดียต่อยอดธุรกิจ สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพดีพร้อม และช่วยประชาชนทั่วไปซื้อสินค้าดี ราคาถูก ลดค่าครองชีพ คาดเงินสะพัดในงานไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เศรษฐกิจฐานรากเป็นหนึ่ง


ในยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ทำให้ประชาชนคนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถกระจายรายได้

อย่างทั่วถึง จากแนวคิดดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงมอบหมายให้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จากความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพของชุมชน จึงได้เตรียมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ภายใต้งาน อุตสาหกรรมแฟร์ เพื่อต่อยอดผลสำเร็จของโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม เพื่อเสริมทักษะในการประกอบธุรกิจ พึ่งพาตัวเองและมีอาชีพใหม่ ซึ่งประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ สามารถสร้างอาชีพเสริมที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชน รวม 700,000 คน สามารถลดความเหลื่อมล้ำและสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ตามที่รัฐบาลได้มุ่งหวัง และถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับโครงการภาครัฐที่สามารถส่งตรงงบประมาณกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นเกิดรูปธรรมที่ชัดเจน โดยในปัจจุบันกระแสตอบรับการจัดงานแฟร์ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น รวมถึงงานแสดงสินค้ายังได้ผลการตอบรับและผลตอบแทนอย่างดีมาตลอด ซึ่งในการพัฒนา “ตลาดชุมชนดีพร้อม” กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเลือกที่จะใช้งานอุตสาหกรรมแฟร์ เป็นเครื่องมือทางการตลาดให้กับชุมชน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 200,000 คนและมีเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่าว่า อาชีพดีพร้อม ถือเป็น 1 

ในกลไกของ 7 วิธี ปั้นชุมชนดีพร้อม ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการหลอมรวมอุตสาหกรรมให้เข้ากับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทลายความคิดเดิม ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน สำหรับมหกรรมอุตสาหกรรมแฟร์ “ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 

1 - 4 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.โซนนิทรรศการ ที่แบ่งย่อยออกเป็น ชุมชนดีพร้อม การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมและโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) การส่งเสริมและพัฒนา Startup และการจัดแสดงผลงานจากหน่วยงานภาคี 2. โซนฝึกอาชีพ โดยจะมีการจัดฝึกอาชีพในด้านต่าง ๆ ตลอดทั้ง 4 วัน เช่น การทำอาหาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 3. โซนปรึกษาแนะนำ การดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ และการบริการด้านการเงิน 4. โซนจำหน่ายสินค้า กว่า 1,200 ร้านค้า 

ที่ได้รับการคัดสรรนำมาจำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูก เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สมุนไพร ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และ Food Truck นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับการเลือกซื้อสินค้าแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นการเปิดตลาดไอเดียสำหรับประชาชนที่ผ่านการฝึกทักษะอาชีพดีพร้อมที่จะเข้ามาเดินชมงานเพื่อหาแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจ

ที่มั่นคงเป็นของตนเอง” 

นายใบน้อย กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ดี ดีพร้อม พร้อมสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ให้กับประชาชน

ที่ผ่านการฝึกฝนทักษะอาชีพดีพร้อม ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำ ตลอดจนการวางแผนเริ่มต้นธุรกิจ

และองค์ความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การสนับสนุนแหล่งเงินทุน รวมทั้งการส่งเสริม

ให้เข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจและตรงใจผู้บริโภค ทั้งนี้ โครงการอาชีพดีพร้อม ถือเป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์อุตสาหกรรมที่พร้อมต่อยอดให้โต ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแนวนโยบายเพื่อการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากและความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย นายใบน้อย กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับงานอุตสาหกรรมแฟร์ จัดระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 

9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยกทัพผู้ประกอบการสินค้าคุณภาพจัดจำหน่าย

กว่า 1,200 ร้านค้า พร้อมกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากกมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถลุ้นรับรางวัลได้ตลอดงาน 

เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ภายในงานจะได้รับคูปองชิงรางวัลในทุก ๆ วัน และยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ ทองคำมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ในตลอดการจัดงานอีกด้วย

###